Saturday, December 09, 2006


Samhällskritik när den är som bäst!
Razors pain you;
Rivers are damp;
Acids stain you;
And drugs cause cramp;
Guns aren't lawful;
Nooses give;
Gas smells awful;
You might as well live.

- Dorothy Parker.


Människor säger ofta att de vill rädda planeten,
men de misslyckas att göra kopplingen,
att om du vill rädda planeten:
Ta ditt jävla liv!
Planeten kommer att räddas utan dig.

- Bill Hicks.


Senast uppdaterad: 061012Denna guide är tillägnad Sveriges alla nackdelar, dess försvarare och upprätthållare. Och till alla som haft modet att fly från sitt helvete och ta sina liv.

Guiden är skriven för den som funderar på självmord men inte vet hur dom ska gå tillväga. Jag kan inte garantera att informationen är absolut korrekt, men jag hoppas att den kan fungera som en vägledning på vägen till det perfekta självmordet och mindre lidande för dig som planerar att ta ditt liv eller för vem som helst som kommer att läsa den...

Bakom den här filen döljer sig webmastern till Fajaf, Magnus Brahn, som med sin cynism släpper ännu en fil på Sveriges informationsamhälle. Jag har tidigare släppt "Bli hög på rätt sätt: en säkerhetsmanual för sprutnarkomaner". Hela sidan är förresten utskriftsbar, se bara till att utskriftformatet är rätt inställt på din webbläsare, kolla alltså att sidan ser bra ut innan du skriver ut.

Denna guide vänder sig inte bara till den självmordsbenägna, men också de dödligt sjuka patienter som vill lämna denna värld på ett mer värdigt sätt än på ett sjukhus. Pga lagar som förbjuder dödshjälp för dödligt sjuka i Sverige, så kan denna guide vara till hjälp för er som vill kontrollera er död. Annars finns Dignitas (www.dignitas.ch) i Schweiz som hjälper döende människor från Europa med dödshjälp.

För att undvika några missförstånd om vilka den här guiden riktar sig till, kommer här den här sidans Meta-taggar som hjäler sökmotorer indexera webbsidor på nätet lättare:

Det intressanta med en självmordsguide är att om informationen som förses här är felaktig på något sätt och en person misslyckas med sitt självmord pga informationen han/hon hämtat här, så anser ju samhället det som något positivt, medan självmordskandiaten ser det som något negativt. Samtidigt som samhället ser negativt på att man förser sådan här information...

Ta informationen som förses i denna fil med en måtta av skepticism, och använd sunt förnuft när du överväger självmord. Vänta hellre någon dag extra för att planera, så ökar du dina chanser. Det är ett oåterkallbart vägval, som får konsekvenser för dina närmaste, men samtidigt är det ditt liv du avslutar, och ingen annans...

KOM IHÅG: SKADA INTE ANDRA! - Se till att inte skada andra människor än dig själv genom att alltid välja en exitmetod som har lägst chans att drabba någon annan levande varelse. Om valet står mellan två exitmetoder, välj alltid den med minst risk att fysiskt drabba utomstående och oskyldiga förbipasserare och medmänniskor. Du vill inte att dina anhöriga ska behöva genomgå mer skuldkänslor än de behöver. Att känslomässigt skada eller chocka någon som tvingas se din döda kropp eller oavsiktligen dras in i ditt självmord, som t.ex att tvinga en tågloksförare att uppleva när han/hon kör över dig, är godtagbart, men etiskt tveksamt.

Hela webbsidan finns att ladda ner till din hårddisk om du vill spara filen eller spara uppkopplingspengar, men däremot finns risken då att du läser en äldre version med felaktig information. Men om du måste ladda ner sidan, använd din Spara-funktion och välj "Hela webbsidan" i webbläsaren så får du med alla bilder. CSS-filen ligger inuti HTML-dokumentet. Alla filer (HTML + bilder) ligger på ca 280 kB.

Här är en checklista på saker att betänka och förbereda innan du väljer ut en metod och sen genomför ditt självmord.

 • Avskedsbrev - Rabbla inte på i långa, tröttsamma eller oförståeliga meningar. Håll det kort, koncist och intressant.

 • Testamente - Vem ska ha vad?

 • Livstestamente - Instruktioner att du inte vill bli återupplivad eller förbli i koma i åratal.

 • Begravningsönskemål - Gravsten och gravstensskrift, sånger att spelas på begravningen, vill du bli kremerad?, etc.

 • Husdjur - Se till att de har vatten och mat i några dar tills någon upptäcker ditt lik.

 • Kläder - Vad vill du att dina vänner, familj eller sjukvårdspersonal som upptäcker dig ska få för intryck?

Detta är för dem som inte har tid eller lust att läsa igenom hela manualen. En lista på de fem effektivaste och mest genomförbara (med tanke på att vi lever i Sverige) metoderna:

 1. Barbiturater (sömnpiller)
 2. Dränkning
 3. Förblödning
 4. Tåg
 5. Heroin/morfin
 6. Kolmonoxid

Eftersom jag vet att det finns dem som är bättre på vissa saker som beskrivs här nedanför, så är denna guide öppen för uppdateringar. Folk kan skicka in bidrag på realistiska självmordsmetoder de saknar, förslag på förbättringar, tips, ändringar, tillrättning av felaktigheter och korrigeringar till exit@fajaf.com. Datum för när denna guide uppdaterades senast finns ovanför innehållsförteckningen i svart text.

I flera böcker ("Dödens biologi", "Palliativ vård" och "Palliativ vård vid terminala sjukdomstillstånd") beskrivs döendet och döden så att man begriper hur kroppen förbereder sig eller drabbas av dessa tillstånd biologiskt, fysiskt och kemiskt. Den som vill veta mer hänvisas till dessa böcker.

När man begår självmord så bör man ha kunskap om dessa ting och om kroppen. För att dö eller begå självmord är det inte smärtan man tillfogas eller tillfogar som gör att man dör, det primära är huruvida man påverkar de livsuppehållande systemen i människokroppen som spelar roll, desto större skada desto bättre.

I boken "Dödens biologi" så finns det fem system i kroppen som är att betrakta som livsuppehållande system, en obalans i det ena systemet ger en obalans i de andra systemen, systemen är alltså förenade kretslopp. Här kommer ett längre citat från böckerna nämnda ovanför som beskriver vad som händer med kroppen när man dör och dess inverkan på kroppens fem livsviktiga system: 1. hjärta och blodomlopp, 2. andningsorganen, 3. matspjälkningsorganen, 4. utsöndringsorganen (bla. njurar och lever) och 5. hjärnan och nervsystemet.

 1. Anomalier i själva hjärtat, t.e.x kranskärlssjukdom kan ge upphov till arytmer. Den cirkulerande blodvolymen kan förminskas som vid chock eller blödning. Om de övriga systemen fallerar påverkar detta också hjärtats aktivitet som t.ex. elektrolytstörningar eller svår anemi. Hjärtats pumpförmåga blir därmed sämre, vilket i sin tur leder till hypoxi någon annanstans.

 2. Bristande syresättning beroende på lungdysfunktion kan förorsakas av infektion, tumörinfiltration, bronkospasm eller astma, ödem, pneumathorax eller infarkt, lunginflammation.

 3. och 4. Hinder, infektioner, tumörinfiltration och lever- eller njurinsufficiens kan ge upphov till olika toxiska störningar och elektrolytstörningar som påverkar hjärtats och hjärnans funktion. Uremi är särskilt vanligt.

 4. Hjärnan och ryggmärgen (inneslutna i en fast benstruktur) är särskilt sårbara för alla tillstånd som ger upphov till ökat tryck eller som tar extra utrymme. Faktorer som kan ge skador på det centrala nervsystemet är infektioner, kärlbristningar eller förträngningar, toxiska och metaboliska störningar, tumörer, hypoxi.

  Faktorer som kan ge skador på det centrala nervsystemet är följande: infektioner, t.ex meningit, encefalit, hjärnabscess; kärlbristningar eller förträngningar t.ex trombos, blödning, emboli; toxiska och metaboliska störningar t.ex njur- eller leverinsufficiens eller intagna toxiska produkter såsom läkemedel eller droger; maligna och primära tumörer eller metastaser, samt hypoxi beroende på cirkulationsinsufficiens eller lungsvikt. Hypoxi och bristfällig blodcirkulation i hjärnan leder till att toxiska metaboliter, såsom mjölksyra, ackumuleras. Detta är en viktig orsak till hjärndöd, då denna process ger upphov till svullnad, vilket ökar trycket på kraniumet och ytterligare minskar cirkulationen och syrgastillförseln.

  Tecken på dysfunktion i det centrala nervsystemet är, i denna ordning: förvirring och desorientering, letargi och apati, stupor, semikoma och koma. Effekter på kroppsställningen som motsvarar hjärnskadan kan anta formen av varierande typer av paralys, t.ex förlamning av halva kroppen eller spasticitet i en eller flera kroppsdelar. Muskelspänning uppstår vid letargi och stupor. Om patienten stimuleras orsakar detta spridning i de nedre kroppsdelarna med utbredning i tår och krökning av de övre kroppsdelarna.

Under slutskedet avtar kroppens biologiska funktioner allt mera för att till slut upphöra. Det sker i steg som följer på varandra under en längre tid eller kortare tidsperiod.

 1. Blodcirkulationen börjar svikta. Ett tecken på detta kan vara framförallt fötter och ben blir kalla och får blåaktiga fläckar.

 2. Eftersom huden har svårt att avge värme stiger kroppstemperaturen och den döende får feber.

 3. Hjärtverksamheten och pulsen blir oregelbunden.

 4. Andningen förändras påtagligt, den blir långsam och oregelbunden.

 5. Förmågan att kontrollera tarm och blåsa försvinner.

 6. Sugreflexen finns kvar även om förmågan att svälja är borta.

 7. Blodtrycket sjunker. Eftersom hjärnan då får mindre syre grumlas sinnesförnimmelser och medvetande, men de flesta blir medvetslösa relativt sent. Ibland ser man att en döende medvetslös människa strax före sin död vaknar upp för ett ögonblick.

 8. De sista sinnen som förloras är hörseln och känseln. I dödsögonblicket slutar hjärtat slå, andningen upphör och pupillerna blir stora och reflexlösa.

Alla celler i kroppen dör inte på samma gång. Celler som förbrukar lite syre kan fortsätta sin verksamhet många timmar efter det att hjärtverksamheten och andningen har upphört. Detta gäller bl.a cellerna i ögats hornhinna, i skelettet och i huden. Så småningom dör också dessa celler, dels på grund av syrebrist och dels på grund av de giftiga ämnen som bildas under förruttnelseprocessen.

Vid semikoma förändras elektroencefalogrammet vid känslig stimulering. Vid vad som kallas djup koma uppstår ingen reaktion vid känslig stimulering, och de yttre rytmerna består i ett relativt stadigt mönster.

Vartefter som hjärthypoxin förvärras utvidgas pupillerna, som till slut inte reagerar på ljus. Blodtrycket faller och pulsen blir snabb, svag och oregelbunden. Krampanfall kan ibland uppstå. Cheyne-Stokes andning är mycket vanlig vid hjärnhypoxi och den snabba andningen avbryts av apnéperioder som blir allt längre.

Vid terminalkoma, ett tillstånd som ofta kan observeras under den sista timmen av personens liv innan andningen upphör, övergår den yttre rytmen gradvis till ett isoelektriskt tillstånd, vilket dock inte nödvändigtvis behöver vara irreversibelt.

Allmänt om att dö från att äta giftiga växter kan sägas att det är väldigt riskfyllt och smärtsamt. Symptomen är hemska, vilket du kommer se, om du läser vidare. På det hela taget anser jag giftväxter som utgång alldels för opålitligt och plågsamt. Oberoende hur desperat du är, bör du se på giftväxter som en allra sista utväg, om inget annat fungerar eller du inte har tillgång till andra mer humana exit-metoder.

Ämnet Atropin kan hittas i den sällsynta växten Atropa Belladonna (på svenska belladonna), den kallas också för Deadly Nightshade eller Solanum på svenska. Det används medicinskt i mindre doser för att utvidga pupillerna, bl.a. För att uppnå en dödlig dos krävs ca 30 bär, men även då är utgången oklar. Tidsmässigt talar vi om 6-24 timmar här.

Symptom är torr mun, rodnad i ansiktet, utvidgning av pupillerna, snabb puls. Möjligen också andningssvårigheter, förstoppning, konvulsioner, hallucinationer och koma. Växten förväxlas ofta med andra Nightshade/Solanum arter, vilket inte är lika giftiga. Den giftiga variantens bär är svarta, dessutom är blommorna större hos giftversionen.

Ämnet digitalis giftighet är omskrivet. Ska ge oupptäckbara hjärtattacker inom minuter, men hur man utvinner digitalis från växten är oklart. Troligtvis genom kemiska procedurer, eller torkning och nedmalning till pulver. Se efter i botaniböcker (kallas också foxglove) var den växer och hur den ser ut, så du kan skörda och planera ditt nästa steg.

Sverige har några giftiga svampar i sin fauna. De fyra vanligaste som leder till förgiftning är vit flugsvamp, lömsk flugsvamp, toppig giftspindling och gifthätting. De livshotande skador som de kan framkalla är cellskador, och oåterkallbara skador på lever eller njurar. (Om du inte dör, kan du alltså bli beroende av kronisk dialys eller njurtransplantation). Reaktionerna är också lömska för en del av gifterna, eftersom de visas först efter 4-24 timmar, och i vissa extremfall ända upp till 2-3 veckor.

Svamparna Gifthätting, Lömsk flugsvamp, och Vit flugsvamp innehåller alla Amatoxiner, vilket skapar celldöd och angriper slemhinnorna i magtarmkanalen, levern och njurarna. Flera människor har dött från att ha ätit dessa svampar.

Giftet Orellanin återfinns i svamparna Orangebrun giftspindling och Toppig giftspindling som har en specifik njurskadande effekt, men som uppträder först efter flera dygn efter förtäring. Flera människor har dött från dessa svampar likaså.

Till slut Gyromitrin som finns i svamparterna Lömsk biskopsmössa, Stenmurkla, och Mössmurkling som ger snabba symptom och som leder till funktionsstörningar i nervsystemet, lever- och njurskador och minskar de röda blodkropparna. Även här är kända dödsfall kända.

De finns också vissa svampar som angriper nervsystemet, och ger symptom som hallucinationer. De är dessa svampar som används som psykedelia, för de påminner om den illegala drogen LSD. (Ämnen Psilocybin och Psilocin). Dessa gifter är inte livshotande.

Ta reda på hur giftsvamparna ser ut från böcker, och passa på att plocka vid hösten. Frys sen in svamparna för användning senare, om du inte har bestämt dig. Vissa arter växer också bara på vissa platser, så var beredd på att inte hitta den svampart du är ute efter.

Mitt råd är att använda lite psykedeliska svampar, tillsammans med de giftigaste svamparna i stora doser, och sen bädda ner dig, vänta och hoppas på det bästa.

Odört eller hemlock är en grupp av giftiga växter som växer i Storbrittanien, och som även finns i Sverige. Artgruppen hemlock innehåller många växter, där många inte är giftiga alls. Förutom det kan den också misstas för vild persilja och morot. De giftiga varianterna innehåller ämnen Coniine, Oenanthetoxin, och Gamma-Coniceine, bl.a, men hur mycket som behövs eller tiden det tar att dö från dem är okänt.

Symptom dyker upp inom 15 minuter till 2 timmar. I början brännande och torrhet i munnen, muskelsvaghet som leder till förlamning som påverkar andningen. Ibland också utvidning av pupillerna, kräkning, diarré, kramper, och förlorande av medvetandet. Om man överlever symptomen, kan medfödd skada på foster orsakas hos gravida kvinnor. Det sägs att detta var plantan den grekiska filosofen Sokrates tog 399 BC.

En av dessa giftiga odörter är Hemlock Water Dropwort (eng.) (Oenanthe Eroeata) som är farligt giftig (2-12 timmar), även i små mängder. Knölarna ska innehålla mer gift än resten av växten, speciellt på vintern och tidig vår, som helst ska kokas och torkas. Symptomen är som de ovan beskrivna.

Alla delar av plantan, förutom den köttiga röda biten av frukten, innehåller gift. Fröna är giftiga, så om du äter bären, tugga dem. Symptom: illamående, magsmärtor, koma, dödsfall. Dödssättet är hjärtattack vilket inträffar hastigt efter att ha ätit tillräckligt, men kan också ta flera dar.

Om ingen hjärtattack händer, överlever du troligen. Ibland föregås den plötsliga kollapsen som leder till döden av trötthet, skakningar, vacklande, kyla, utvidgning av pupillerna, snabb puls som blir svagare, och krampryckningar. Andra arter i samma släkte sägs vara lika giftiga.

Den växer vilt i Storbrittanien, och troligen i Sverige också. Se bibliotek och flora-uppslagsböcker efter bilder och förekomst.

Kolkicin är ett kemiskt ämne som återfinns i blommorna av Höstkrokus (Colchicum Autumnale) / Kunglig lilja (Gloriosa Superba) och tillgängliga från stora trädgårdscenters. Det är syran Acetyltrimethylcolchicinic som är farlig med en giftig dos mellan 7-60 mg. En blomma väger ca 12 mg, så minst fem är ett krav. Den fungerar genom att skada blodkärl och nerver, och stoppar celldelning. Långsam död.

Växten Oleander eller Rosenlager som den också kallas är en giftig växt, med gifter liknande digitalis i Fingerborgsblomman. Växten som används för dekoration i trädgårdar har gula trumpet-liknande blommor och en frukt stor som en kastanj, inuti finns ett ensamt frö. Ett är nog för att döda en person. På Sri Lanka är växten ansvarig för tusentals av självmordsförsök varje år.

Giftet från blomman liknar drogen digoxin som i väst används för att behandla oregelbundenheter i hjärtrytmen och som fungerar genom att sakta ner hjärttakten. Ett oleanderfrö är som 100 digoxin-tabletter i en kapsel och påverkan på hjärtat är dramatisk: den saktar ner tills det slutar slå. Det finns en antikropp mot digoxin som också fungerar som motgift till oleanderförgiftning.

Använd fröna, löven (gör ett te) och träet av plantan från trädgårdscenter. Inom ett par timmar uppstår magsmärtor, illamående, kräkning, blodig diarré, snabb puls, och synförändringar. Senare symptom är svag, långsam, oregelbunden puls och blodtrycksfall, följt av hjärtfel. Personer som fått i sig fröet dör oftast inom en timme om de inte hinner till ett sjukhus.

Paternosterböna (Abrus precatorius) är en vanlig planta i form av klättrande vinranka som hittas i de flesta tropiska områden av världen. Bl.a i Södra & Centrala Florida, Centralamerika, Indien, öar i Stilla Havet, Syostra Asien, Norra Australien, Afrika, etc. Den har små ärt-liknande fröskidor som innehåller fem väldigt identifierbara glansiga röda frön med en svart prick i ena änden.

Från fröna utvinns giftet abrin som har en LD50 på 0.020 mg/Kg och bara ett enda frö, om det tuggas ordentligt, kan döda en vuxen. Så ju fler krossade frön desto snabbare död. Liknar till mycket plantgiftet ricin, både till symptom och dödlighet. Kom ihåg att gift absorberas relativt långsamt i magen så ofta hinner man bota förgiftningar som denna med obehaglig magpumpning och kol vilket gör för en obekväm möjlig sidoeffekt, förutom de smärtsamma symptomen.

Symptom inkluderar blodig diarré, kollaps, illamående och kräkningar, kraftiga magsmärtor som kan leda till vätskeförlust och eventuellt även njur,- lever,- och allmänpåverkan senare i förloppet. Krampryckningar på slutet leder sen till hjärtslag. Dödsfall utan behandling tar allt från flera timmar till tre dagar, beroende på antal frön.

Bönans skal är extremt hårt och ofarlig om den sväljs hel. Bönorna används bl.a till halsband, leksaker, radband och smycken, därav namnet. Dessa bönor är ofarliga eftersom de i processen kokas för att mjukas upp för att kunna genomborras, något som förstör de giftiga ämnen. Så ska du använda denna metod, plocka dem färska, använd inte gamla bönor från något halsband.

Plantan används ibland i mord och boskapsförgiftningar i Indien och syntes som en självmordsmetod i filmen "Blue Lagoon".

Ricin är ett ämne som nämns ofta i samband med terrordåd, och beskrivs ofta som "...ett av de mest starka gifter känt," så man förstår att det kan döda. Ricin framställs från ricinolja-växten (Ricinus Communis) där en dos på 1 förtärd böna har rapporterats frambringa dödsfall, så en rekommenderad dos ligger på mer än 10 st. Tidsintervallen ligger på mellan 3-5 dagar, men beror på innehållet av ricin i bönorna. Rent ricin dödar snabbare.

Symptom börjar inom ett par timmar med magsmärtor, kräkningar och blodig diarré i flera dagar, med förminskad produktion av urin och ett fall i blodtrycket. Notera att folk har överlevt efter ha ätit mer än 10 bönor, med behandling, men den dödliga dosen utan läkaringripande är troligen mindre. Att överleva i mer än 3-5 dagar betyder vanligtvis ett tillfrisknande.

Tuvvaktelbär (Gaultheria Procumbens; wintergreen) är en introducerad växt i Sverige och kommer ursprungligen från Nordamerika. Från dess blad kan man framställa en mycket giftig olja (genom blötläggning) där 15 ml dödar en vuxen och 5 ml ett barn. 1 ml olja väger 1,2 gram. Kännetecken: 10-15 cm hög, ständigt grön buske. Bladen är blanka, lite rödaktiga på vintern, så även bären. påminner lite om blåbär.

Änglatrumpet (Brugmansia/Datura suaveolens) är en trädliknande växt inom släktet änglatrumpeter och familjen potatisväxter. Den blommar från november till augusti och dess ursprung är västra Sydamerika. Änglatrumpeter är stora, trädliknande växter som kan bli över 3 meter höga. Bladen är vanligen stora och täckta med fina hår. Namnet änglatrumpet kommer från dess stora, dramatiska, trumpetformade blommor som är drygt 20 centimeter långa. Blommorna med en stark söt citrondoft hänger ned från grenarna och kan sägas likna himmelska trumpeter riktade ned mot jorden.

Den andra sorten, Datura, är nära släkt med Brugmansias men ser annorlunda ut. Den är kortare och mer av en buske än ett träd med blad som har en lila nyans i dem. Blommorna är också i trumpetform men mindre doftande och pekar uppåt vilket fått dem att ibland kallas 'djävulstrumpet'.

Liksom många växter av familjen Solanaceae är alla delar av både Brugmansia och Datura giftiga. Plantorna förtärs ibland för rekreationsbruk eller berusade religiösa shaman-ceremonier. Men pga dess potens varierar dess giftighet och dosering blir omöjlig, vilket ibland lett till dödsfall. Flera tonåringar har avlidit i både Europa och USA efter att ha experimenterat med blomman i dryckesform som ett te. Recept finns på internet.

Effekterna är kraftiga hallucinationer och påverkar hjärtfrekvensen. En önskvärd överdosering torde ligga på dubbla av vad som rekommenderas för te.

Visst kan man använda starkt frätande syror som saltsyra, svavelsyra och salpetersyra till att begå självmord, genom att t.ex hoppa i en tunna med det specifika ämnen. Men då börjar vi gå mer mot fantasihållet än verklighetshållet, om vad som är möjligt och realistiskt att genomföra. Du vill troligen inte ta livet av dig genom att fräta, eller upplösa sakta i outhärdlig smärta. Däremot finns det andra kemikalier som fungerar, alla med olika verkningar, men det gäller att du vet vad gör. Ingår under denna rubrik ingår också gaser som kan vara bra att känna till.

Att andas in bensin eller injicera det i blodystemet är ovisst. Bensin är cancerframkallande, men jag gissar att du söker efter något snabbare utgångspunkt. Andas man in eller sniffar bensin för att bli hög, har man nog bara ihjäl ett antal hjärnceller. Injicerar man bensin i en åder eller artär, så lär levern får arbeta övertid. Högst oviss exit-metod.

Blekmedel och andra frätande medel är inte direkt något trevligt sätt att säga adjö till den här världen. Det lär iallafall behövas minst en liter, och utgången är högst osäker. Troligtvis fräter den bort din mage och tarmar och du förblöder internt. I bästa fall. Frätmedlet lär ersätta dina magsyror och sen fortsätta mot andra organ.

Nedsövningsmedlet eter har en hög upplösbarhet i blodet och framkallar en sakta bedövning, den är irriterande för ögon och näsa och är en allvarlig fara pga dess lättantändlighet. Eter är brännbar och explosiv och bör inte användas nära en öppen låga eller någon annan antändningskälla. Explosion har förekommit när djur, avlidade med eter, placerades i en vanlig kyl, frys eller förbränningsugn.

Allt man behöver är en plastpåse, t.ex en vanlig plastkasse eller sopsäck, ett stort gummiband (som både kan träs över ditt huvud, men ändå drar åt ordentligt runt nacken) och en burk av startvätska för en motor (eter). Se till att etern inte är utblandad!

Gummibandet placeras runt öppningen av plastpåsen, spruta sen en rätt stor mängd av eter i påsen. Du kan också placera etern på en trasa och sen i påsen. Betänk också att eter är ett kraftfullt lösningsmedel, så se upp så du inte vaknar upp med en dålig huvudvärk och en plastpåse permanent smält på ditt ansikte och hår.

Ligg helst ner och trä på påsen över huvudet, metoden är dock inte fridfull. Etern kan fräta sönder din näsvägg, ögon och lungor, och du kvävs innan du somnar när syret tar slut. Du drunknar när ditt automatiska nervsystem tvingar dig att andas etern och din kropp svullnar upp.

Helium är en ädelgas med liknande effekter som Argon och kan fungera för dig. Slå upp gula sidorna och titta under "F" för affärer som säljer festprodukter. Ring upp dom och fråga hur mycket det kostar att erhålla helium för syfte att fylla ballonger. Många affärer kommer att inte ha det, men rekommendera någon annan affär. Ringa är bättre än ett personligt besök, om du är nervös eftersom om du är en nervös person, är det lättare att ge ett bra intryck över telefonen.

När du hittar en affär, kommer dom fråga hur mycket gas du behöver, ta den största dom har. Vilket kommer kosta ca 300-400 kr. plus en handpenning för behållaren. Behållaren är tung (2-3 bilbatterier) och om du är handikappad, se till att du har med någon som kan bära den.

Ett död mans handtag är när du släpper handtaget pga att du förlorar medvetandet stängs gasen av. En säkerhetsfunktion som gastillverkare infört för att stoppa självmord, och att gasen inte släpps ut, när det inte finns någon som sköter behållaren. Men med ett plastband kan man sätta funktionen ur bruk.

Man placerar ett gummiband som drar munstycket uppåt och släpper ut gas, det betyder att du kan hålla munstycket i en position som släpper ut gas, in i masken så du förlorar medvetandet, och när du svimmar, släpper din hand munstycket och plastbandet öppnar upp den ännu mer, och ökar gasflödet och ser till att du inte får något syre.

Du kan tillverka din egen gasmask ganska enkelt. Den kan tillverkas av t.ex ett sportskydd för pungen, med vissa ändringar, eller en bägare av något slag med de rätta proportionerna, för att fästa runt huvudet med tejp.

Införskaffa en plasttub i din lokala bilreservaffär eller apotek. Det är bättre med en lång än med en kort för att gasen du använder troligen är kall och det ger den chansen att värmas upp några grader, ca 3 meter. Köp en livsmedelprodukt som passar över din mun och är lufttät. Skär upp förpackningen och placera över munnen och näsan med några plastband som håller den på plats.

Ta tuben och fäst vid öppningen av masken, och fäst tuben i den andra ändan på gasbehållaren. Munstycket är underligt på ballongbehållare, en kolv måste tryckas bakåt för att få ut gasen, som automatiskt stänger av gasen när man släpper den. Du måste mixtra så gasen får ett konstant utflöde, med fler plastband. Se Död Mans Handtag.

När du har masken på plats och gasen flödar, (Det är rekommenderat att du sätter på gasen först, sen masken, eftersom den första strömmen av gas kan vara lite kraftig och kännas obehaglig). Allt du behöver göra är att andas normalt, när du andas in gasen ren, kommer du märka att den är...

 • kall, men inte för obekväm (en längre tub kan hjälpa).
 • huvudsakligen doftlös, även om den luktar annorlunda från luften i rummet.
 • gör att din röst ändrar ton till pipig, försök att sjunga medan du dör!

Efter 3 långsamma andetag märker du en liten ökning i ditt hjärtslag, som efter en stund avtar. Efter 30 sekunder börjar du känna ett tryck i huvudet, eller en konstig känsla inut huvudet, det är blodvesslor som expanderar för att öka blodflödet och försöka hålla syrenivån uppe.

Efter ett par sekunder till, känner du att du börja svarta och din syn försämras, vilket är helt förenligt med de symptom som finns från låg syrehalt.

Sammanfattningsvis är mask-metoden tillsammans med helium relativt smärtfri, även om du känner av när det svartnar för ögonen, och det kan ge panik. Det gäller att man är fast besluten att genomföra självmordet, utan att bli rädd och avlägsna masken.

Sidoeffekterna blir inte långvariga om du beslutar att upphöra med självmordet när det börjar svartna för ögonen. Testpiloter som går igenom G-kraft, för att blodet lämnar huvudet i flygplan eller centrifugtester, lider inte av det, så länge syret kommer tillbaks relativt snabbt.

Fördelar är att det kan utföras i hemmet, smärtfritt, bekvämt, och i din egen takt. Lyssna på ditt favoritalbum, drick din favoritdryck, etc, etc. Nackdelar är att om du hoppar från en hög byggnad, behöver du bara ta det beslutet en gång. När dina fötter lämnat marken, är du död. Med gasmetoder, har du ca en minut på dig att sitta där och försöka övertyga dig själv att du egentligen vill leva, och det kan vara svårt att få tyst på dom demonerna.

Tekniska detaljer: Se upp med omdevetna reflexer som att ta av dig masken, medan du är på väg att svimma. För en del passar inte den här metoden, och om du misslyckas kan den ge hjärnskador, eller bara en till anledning att ta ditt liv, och försöka igen?

Vid syrenivåer på 4-6% inträffar koma inom 40 sekunder, följd av konvulsioner, andningsstillestånd och dödsfall. Behållare finns i storlekarna av 7, 13, 23 m2. Du kan behöva en tryckreglerare för att kontrollera hur mycket gas som flöder in i tältet.

En variant på helium är att använda ett flertal heliumbehållare inuti en förseglad bil vilket är omdebatterad teori om den verkligen fungerar. Man kan inhandla behållare från olika källor och på det sättet eliminera chansen att hindras av defekta behållare, men metoden är osäker. Metoden går ut på att byta ut syret med helium och snabbt och smärtfritt förklaras hjärndöd.

Du skulle behöva en stor mängd heliumflaskor och skulle teoretiskt kunna blåsa upp stora svarta plastsäckar med kanske en pump som drivs med cigarettändaren inuti bilen för att reducera mängden luft i kupén. På så sätt behöver du släppa ut mindre helium. Men mycket talar emot denna oprövade dödshjälp, mest för att helium inte är farlig som gas (den används på barnkalas), den är bara riskabel för hälsan när den injiceras i en begränsad yta som en plastpåse över huvudet tätad vid nacken, då den driver ut syret, och eftersom hjärnan inte kan leva utan syre, dör du.

Alla andra användningar av gasen kommer troligen att misslyckas.

Klor är ett kemiskt gasgrundämne och halogen med en gröngul färg och en kvävande lukt. Den är extremt giftig i höga koncentrationer och avänds till bl.a som en stark oxiderare, blekmedel och desinfektionsmedel. Det behövs så lite som 3.5 ppm för att känna av och bara 1000 ppm för att vara dödlig och användes därför under WW1 som en krigsgas.

Klor irriterar andningssystemet, slemhinnor och är frätande. Akut kontakt med höga koncentrationer av klor medför lungödem, eller vatten i lungorna, ett väldigt obehagligt tillstånd som gör att man drunknar inombords. En kronisk exponering för gasen under en lång tid är riskabel för hälsan och för med sig försvagning av lungorna och en ökad mottaglighet för andra lungsjukdomar.

Giftiga ångor bildas när blekmedel blandas med t.ex urin, ammoniak eller andra rengörande produkter. Dessa ångor består av en blandning av klorgas och kvävetriklorid och bör helst inte användas utan att du vet vad du gör, eftersom de kan skada personer du inte vill skada (förutom dig själv).

Klorgas användes under första världskriget i skyttegravarna, så man vet att det är dödligt nog. För att framkalla klorgas behövs ca fyra liter koncentrerat blekmedel och samma mängd ammoniak. Du stänger sen in dig i ett litet rum och blockerar av all ventilation. Häll sen blekmedlet och ammoniaken i en hink tillsammans. Detta producerar klor, som du andas in, och slutet är nära. Kan vara rätt så plågsamt dock, och om du "räddas" finns det en risk av antingen lungskador eller en sakta död.

Vid koncentrationer på 30% till 40% av CO2 i syre, framkallas bedövning inom 1-2 minuter, vanligtvis utan kramp, eller försök att kräkas. Inandning av CO2 i höga koncentrationer kan orsaka irritation och andningsproblem. Det används till djurslakt och kan köpas i solid form som kolsyreis, vilket är billigt, oantändbart och inte explosivt.

Komprimerad CO2-gas i cylindrar är att föredra till kolsyreis eftersom tillförseln till ett gastält eller litet utrymme man valt kan regleras exakt. Koldioxid genererade från andra metoder som eldsläckare eller kemiskt som Alka-Seltzer är oacceptabelt. En svår metod för amatörer utan kunskap om kemi, satsa hellre på något annat.

Flera arbetsolyckor vittnar om kväves dödlighet. Personer som andats in rent kväve leder till extrem snabb medvetslöshet, ett eller två andetag rensar lungorna av allt syre och offret har inte tid att reagera. Det finns troligen inga varningssymptom. Man dör från för lite syre i vävnaderna.

5-10 minuter lär vara en rimlig tid innan man är död, smärtfritt och händelsefattigt. Inga kramper eller flämtningar efter luft, etc. Helium och Argon har liknande effekter eftersom och den brukar finns tillgänglig som komprimerad gas. Kväve är en luktlös, färglös, gas som är oantändbar och inte explosiv som består av 78% atmosfärisk luft. Eutanasi på djur med kväve tar ca 5-6 minuter.

Ett bra tips för att få tillgång till kväve är svetsnings-miljöer, rörmokare, hobbyaffärer och verkstäder.

Ett annat bra tips på hur man kan införskaffa kvävgas. AGA (AB Gasaccumulator) säljer det för bruk bl.a. i livsmedelsindustrin. Genom deras webbsida www.aga.se kan man förhoppningsvis skaffa sig nog med information så man köpa en tub eller två. Om de frågar kan du ange att det är till för industribruk eller att du äger en livsmedelsaffär. Så vitt jag vet finns det heller inga förbud på att sälja kvävgas till privatpersoner i Sverige.

Du fyller ett inneslutet utrymme med kväve och bara sitter där. Kvävet förflyttar koldioxiden i dina lungor, och hindrar dig från att känna vad du skulle känna när du håller andan i en lång tid. Du svimmar och dör av kvävning medan du är medvetslös, ganska trevligt. Idealt ska du använda salpeteroxid som en bedövare. Samma ämne som finns i kolsyre-matprodukter.

Lustgas (Salpeteroxid, N2O) kan användas med andra inhalerare för att snabba upp en bedövning, men ensam fungerar det inte som bedövningsmedel, även vid 100% koncentrationer. Om N2O används som ensamt eutanasimedel, utvecklas syrebrist före andningsstillestånd.

N20 kan vara svårt att få tag på, men det finns internetaffärer som säljer allt mellan himmel och jord, så det är inte omöjligt. Andra inköpsställen är headshops eller special-matvaruaffärer och dragracer-cirkeln, de använder en typ som är utblandad med rutten ägg lukt som bara får dig att må illa. De i affärer som i vispgrädde och hos tandläkaren är en annan sort. Djuruppstoppare och konservatorer är ett annat tips.

N2O ökar faktiskt respirationstakten. N20 administerat ensam (utan kompletterande syre) kan orsaka kvävning, pga syreförlust för att kroppen kan inte tillvarata syremolekylen i N2O till att förmedla syre till vävnader. Den avsaknaden av syre leder till celldöd. En dödlig dos varierar från person till person och beroende på vikt och tålighet.

Denna samling av gifter, till skillnad mot läkemedel, har oftast obehagliga och plågsamma effekter på din kropp. Använd i första hand läkemedel i stora doser, vilket är mycket mycket skönare och ett värdigare sätt att avsluta ditt liv på. Om du ändå ska försöka med dessa gifter så bör du vara uppmärksam på att de är svårtillgängliga och kan döda andra människor än dig själv om du hanterar dem fel.

Arsenik är en berömt giftig metalloid som används som bekämpningsmedel, växtgift och insektsdödande medel och diverse metallblandningar. Det är minst sagt ett dödligt, men svåråtkommet gift för den självmordsbenägna, och hittas mest i industrier, eller kemilabb.

Giftet användes i århundrade medicinskt i små doser, bl.a för att bota könssjukdomen syfilis före penicillin introducerades, men också i stärkande medel och tonikum.

Det verkar genom att störa matsmältningssystemet, vilket leder till döden genom chock. Som med alla gifter, mer eller mindre, så orsakar de obehagliga sidoeffekter, som håravfall och illamående, om de inte leder till döden direkt, och är inte ett stiligt sätt att gå ut på.

Curare är ett kraftigt neruotoxin som indianer använder på sina pilar och som man får fram genom växtextrakt men man kan också tillverka curare på konstgjord väg. Nu för tiden används syntetiskt curare, främst som ett muskelavslappnande medel, inom medicinen.

Giftet som används som pilgift av en del urinvånare i Sydamerika är ett naturligt kådigt och hartsaktigt extrakt som utvinns från flera tropiska plantor av sorten vedväxter, särskilt släkten/arten Chondrodendron/tomentosum (sydamer slingerbuske) eller vissa Sydamerikanska arter av rävkaketrädet (Strychnos nux vomica).

Den tillverkas genom att kombinera ung barkskrap av de relevanta plantorna med andra renade växtfragment och ibland ormgift eller myrgift. Mixen kokas sen i vatten i två dar tills det bara finns kvar en mörk, kladdig, bitter-smakande pasta. Potensen att döda en människa kan räknas ut genom att det tar fåglar 1-2 minuter att dö, små däggdjur: upp till 10 minuter och stora däggdjur (som tapirer) ca 20 minuter. Alltså borde det ta mellan 30-60 minuter för en människa att dö, om man använder en normal dos, eller halva tiden, om man dubblerar dosen.

Giftet dödar genom kvävning som ett resultat från gradvis förlamning av respirationsmusklerna. Pga sin sammansättning av alkaloider som påverkar neuromuskulära sändningar som bara förhindrar muskelsammandragningar i kroppen och inte det centrala nervsystemet kan ett offer av kurare-förgiftning vara medveten om vad som händer ända tills slutet utan att kunna röra sig eller signalera till omvärlden.

Behandling sker genom konstgjord andning som om det utförs på offret under hela tiden giftet verkar så klarar man sig utan följande skador. En exotisk väg att gå, kanske för den excentriska eller personer som vill prova på något nytt och inte haft tur med andra självmordsmetoder.

Cyanid är väldigt svårt att få tag i, om du inte är en kemiprofessor, där den luftborna formen cyanvätegas är extremt dödligt. Du kan producera gasen genom att tappa 500 mg av cyanidsalt i en stark syra, och andas in ångorna. (Du är död inom 10-20 sekunder).

Cyanvätesyra, aka vätecyanid, cyanväte och blåsyra, kan användas för att producera cyanvätegas. Den är en färglös gas eller vätska med lukt av bittermandel och som är mycket giftigt. Den har särskilt tidigare använts för utrotning av vägglöss, råttor och dylikt. Medlet inaktiverar cellandningen genom att binda till järnet i cytokrom c.

Eller använd 200-300 mg cyanidsalt, som producerar gasen inuti dig när den reagerar på magsyror. En full mage saktar ner döden på upp till fyra timmar pga ämnet reagerar med magsyror för att bilda det dödande giftet. En tom mage däremot frambringar dödsfall inom minuter.

Cyanid dödar genom att hindra den normala processen av vävnadsoxidering och paralyserar respirationscentret i hjärnan. Antidot till cyanidförgiftning finns, men har allvarliga sidoeffekter eftersom de påskyndar cyanid och liknande formade molekyler från blodströmmen. Det blockerar ofta blodlödet till tår, öron och andra organ. Så du kan förlora kroppsdelar om du "räddas."

Om du har fått tag på lite cyankalium, eller vet var du kan få tag på det, så kan följande tillvägagångssätt vara värdefullt att komma ihåg:

 1. Ta ett litet glas med kallt kranvatten; använd inte mineralvatten eller någon annan sort av juice eller läsk, pga surhetsgraden i sådana vätskor.
 2. Rör ner 1-1.5 gram av cyankalium (KCN) i vattnet; använder du mer än rekommenderat kommer det sannolikt att orsaka brännande i halsen pga surhetsgraden.
 3. Efter ca 5 minuter (väntetiden är viktig eftersom en kemisk reaktion måste äga rum) har KCN lösts upp och är redo att dricka (eftersom den har förvandlats till HCN). Den fortsätter att vara drickbar för en period av flera timmar, men inte så mycket längre än det.
 4. När drycken har intagits, kommer du att förlora medvetandet inom en minut. Det finns bara tid att skölja ut glaset och lägga sig ner (för att se till att ingen annan oavsiktligt dricker från det. Du kan också sätta en stor varningsetikett på glaset för att varna andra om innehållet, eller kasta det i en hörna eller eldstad om man inte vill ta sig tiden). Men se upp! En person försvagad genom sjukdom kan förlora medvetandet inom 20 sekunder.
 5. Medan i koma kommer döden inom 15-45 minuter, beroende på den fysiska styrkan av personen och om magen är full eller tom (en tom mage främjar en snabbare död.)
 6. Under komaperioden kommer den döende personen att andas tungt eller snarka liknande personer som tagit en dödlig dos av barbiturater.

För en person som är obotligt sjuk är döden så fridfull att ofta upptäcker inte läkare självmordet, och skriver dödsattestet som att det var från naturliga orsaker.

Insektsdödande medel är olika giftiga, beroende på vilka insekter de ämnar att döda. De finns oftast tillgängliga från trädgårdscenter i stora kvantiteter. Igen, ett av de mer otrevligare sätten att avsluta ditt underbara, eller miserabla liv på. Drick minst en flaska outspädd, skaka flaskan först eftersom medlen brukar lägga sig på botten. Orsakar diarré efter en halvtimme.

Några exempel är fosfingas och malathion om du vill försöka ta reda på mer om doser och inhandla dem.

 • Acephate
 • Aldicarb
 • Amitraz
 • Azinphosmethyl
 • Bendiocard
 • Carbaryl
 • Carbofuran
 • Chlorpyrifosmethyl
 • Cyhexatin
 • Cypermethrin
 • Demeton
 • Diazinon
 • Dichlorvos
 • Dieldrin
 • Dioxathion
 • Disulfoton
 • Endrin
 • Endosulfan
 • Esfenvalerate
 • Ethoxychlor
 • Famphur
 • Fensulfothion
 • Malathion
 • Methomyl
 • Methyl parathion
 • Naled
 • Nicotine Sulphate
 • Oxamyl
 • Parathion
 • Permethrin
 • Phorate
 • Rotenone
 • Solprophos
 • Temephos
 • Tetrachlorvinphos
 • Trichlorfon
 • Trimethacarb
 • Zeta-cypermethrin

Kvicksilver är något som vi lärt oss ska undvika för våran hälsa och i naturen, men hur giftigt är kvicksilver egentligen? Ren kvicksilvermetall är inte så värst giftig, det är däremot de lösliga salterna, där det räcker med 1 gram för att insjukna, däremot är det svårt att sätta någon exakt tid det tar att dö från det. Lite kuriosa: Hattmakare brukade få hjärnskador förr i tiden från att använda kvicksilversalt.

Ett av de verkligt otrevliga sätten att ta sitt liv på. Tillgängligheten är bra, men metoden är som sagt dålig. Råttgift dödar genom att ge råttorna hjärnblödningar och interna blödningar. Och det är inte så snabbverkande som man skulle vilja, pga att tillräckligt med råttor måste hinna äta av det, och om det fungerar för snabbt, blir de misstänksamma. Så en hemsk död med andra ord. Det kan ta upp till dagar att dö.

Stryknin är en giftig alkaloid som erhålls bl.a ur frön från rävkaketrädet strychnos nux vomica. Ämnet är extremt bittert, faktiskt det mest bittra ämnet av alla man känner till (dess smak är upptäckbart i så små koncentrationer som 1 ppm). I små doser verkar strykninnitrat stimulerande på nervsystemet och har därför använts i vissa läkemedel. Redan en måttlig överdosering kan vara livshotande.

Strykninförgiftning orsakar våldsamma kramper, som kan utlösas av blygsamma retningar, t.ex. i form av ljud. Dessa kramper kan orsaka dödsfall genom att hindra andningen. Typiskt för dödsfall av stryknin är att likstelheten inträder mycket snabbt, på grund av den höga muskelaktiviteten före döden.

Substansen som nästan fått ett eget liv pga spionmyter och vandringssägner har en färglös genomskinlig form med en LD50 på 1 mg/kg. Den har tidigare använts som ett bekämpningsmedel, speciellt för att döda små ryggradsdjur som råttor och dödar genom att orsaka muskelkonvulsioner och eventuellt kvävning.

Strykninförgiftning kan vara dödlig för människor genom inhalering, sväljning eller hudkontakt. Den producerar några av de mest dramatiska, skrämmande, välkända och smärtsamma symptom tänkbara. För detta skäl har strykninförgiftning ofta använts inom litteraturen och filmen.

10-20 minuter efter exponering kommer varje muskel i kroppen att samtidigt dra ihop sig, med start i huvudet och nacken. Spasmerna sprider sig sen till varje muskel i kroppen med nästan kontinuerliga konvulsioner. De förstärks vid varje minsta stimulans. De utvecklas och ökar i intensitet och frekvens tills ryggraden krökar sig oavbrutet. Dödsfall sker från kvävning orsakad av förlamning av hjärnans andningsapparat eller från utmattning från kramperna.

Behandling sker genom att ge lugnande medel mot krampryckningarna. Om patienten överlever de första 24 timmarna, tillfrisknar han/hon ofta i många fall, helt utan sidoeffekter.

Ämnet är däremot extremt svårt att få tag på och är ett inte vidare trevligt sätt att lämna världen på. Lämpliga ställen att försöka införskaffa giftet, förutom att försöka framställa det själv, är genom skadedjursbekämpningsföretag, trädgårdscenter, universitet och kemikaliefirmor.

En rätt så meningslös metod, men anledningen jag tar med den ändå är för att folk ska iallafall veta om den finns.

Uran är ett tungt kemiskt grundämne, silvergrått till färgen, ytterst giftigt och radioaktivt som används i kärnkraftsreaktorer (plutonium) och i kärnvapen. Det finns också i väldigt små mängder naturligt i berg, växter, vatten och djur. Giftigheten kan vara dödlig. I mindre doser är den begränsad till återhämtbar njurskada.

Uran kan inte absorberas via huden, utan måste sväljas genom mat eller vatten eller inhaleras genom damm i luften, så uran utanför kroppen är mindre skadlig än de andra alternativen. Inuti kroppen kan uran leda till cancer eller njurfel. Som sagt är det inget att rekommendera, om inte du har tur och 3:e världskriget bryter ut och vi alla dör från ett eller flera kärnvapenkrig.

Tillgängligheten till olika gifter är ofta begränsade. De är oftast smärtfria, men det beror också på drogen. De har alla sidoeffekter om du överlever.

Boken Final Exit gör dessa poäng:

 • De flesta droger/gifter orsakar uppkastning. För att lindra det, ta en eller två anti-histamin tabletter (åksjukpiller, allergi,- eller höfebertabletter, etc) ca en timme före, på en ganska tom mage.

 • Om drogen/giftet är i tablettform, ta de första 20% som de är, och resten krossade och upplösta/blandade med stark aklkohol/mat. Det hjälper drogerna att träffa samtidigt.

 • Alkohol hjälper upplösa drogen. Drick inget på förhand, men skölj ner tabletterna med vodka eller liknande, och drick sen i efterhand medan du fortfarande är vid medvetande.

 • Använd en stor lufttät plastpåse över ditt huvud, + något runt din hals som håller den på plats. Detta förvandlar en 90% säkerhetsmetod till en 99%...

 • Fredag natt är en bra tid om du lever ensam - ingen kommer sakna dig tills Måndag om du arbetar. Bomma igen alla dörrar som du kan. Säg att du kommer resa bort över helgen för att besöka någon, så personer inte förväntar sig ett svar på telefonen.

 • En del smärtstillande medel etc har mindre effekt om du använder dem i normala fall (tolerans).

 • Generellt behöver du hålla dig borta från medicinsk hjälp tills du faktiskt dör, men det finns undantag till det (som har påpekats i texten).

Olika antideprimerande medel verkan har olika effekter och är olika starka i form av ämnen de innehåller. De mer vanligare pillren som lyckopiller, kan du glömma att försöka överdosa på, allt du kommer åstadkomma är sidoeffekter som diarré, illamående och trötthet. Men om du däremot försöker med de mer starkare preparaten som Zoloft, etc, kan du lyckas. Titta på pillrens sidoeffekter som alltid följer med, för reaktioner som påverkar andningen, hjärtrytmen och nervsystemet. Ju farligare det låter, ju större chans att du avlider om du överdoserar. (helst tillsammans med alkohol och på en tom mage för att maximera skadorna och snabba upp händelseförloppet).

Folk dör varje år i Sverige pga Aspirin, ibland från överdoser av Aspirin, ibland från Aspirinets reaktionen i kroppen, andra förhållanden/faktorer eller tidigare sjukdomstillstånd. De är lätt att få tag i, men kan dra misstanke till sig om man köper 10-20 paket åt gången.

En överdos (20-30 gram) ger symptom som häftig kräkning och ringande i öronen efter ca 10 timmar, och en dödlig dos är väldigt olika för olika personer. Det kan ta allt från timmar till dar, och då med lever- och njurskador istället för döden. Medicinsk hjälp är generellt effektiv, så om du vill dö, måste du hålla dig borta i några dar. En överdos kan också orsaka blödningar i magen/övre tarmarna.

Om man tar Aspirin med natriumbikarbonat snabbar man upp absorberingen märkbart.

Barbiturater (grupp lugnande droger och sömnmedel) deprimerar det centrala nervsystemet i nedgående ordning, det börjar med hjärnbarken, med medvetslöshet som leder till bedövning. Med en överdos, utvecklas djup bedövning med andningsstillestånd, pga nertryckning av andnings-centret, vilket följs av hjärtarrest.

Sömnpiller är en väldigt skön metod, som inte är den minsta obekväm. Om du inte vaknar upp på ett sjukhus, vill säga. En av de vanligaste metoderna i världshistorien är sömnpiller tillsammans med alkohol. En klassiker och väldigt säker metod. För att öka oddsen kan man placera en lufttät plastpåse på huvudet med ett gummiband runt halsen. En annan sak som kan hjälpa, är att öppna upp kapslarna och lösa upp innehållet i vatten, så du inte kräks upp drogen.

Barbiturater har en snabb början av handling. Önskvärda barbiturater är dom som är potenta, långvarande, stabila i lösningar, och billiga. Det avslappnande medlet Sodium pentobarbital passar dessa kriterier och är mest använd, även om andra som secobarbital är acceptabla.

En primär fördel med barbiturater är snabbheten i vilket dom verkar. Det beror förstås på dosen, koncentrationen och injiceringstakten. Barbiturater framkallar eutanasi på ett mjukt sätt, med minimalt obehag.

Några sömnpiller (kolla efter liknande varumärken): Amobarbital, butabarbital, diazepam, flurazepam, glutethimide, chloral hydrate, hydromorphone, meprobamate, methyprylon, meperidine (pethidine), methadone, morphine, orphenadrine, och phenobarbital.

Man ringer upp en psykiatrist och berättar att man är på väg att söka jobb men kan inte sova på nätterna före intervjuerna pga exrtrem ångest som kan leda till att man misslyckas med intervjun. Man säger att man försökt med mildare lugnande medel utan effekt och behöver därför någonting starkare för att kunna sova natten före intervjun.

På det sättet behöver inte psykiatrikern oroa sig över att man kan bli beroende eftersom man ska bara ta det oregelbundet och kortvarigt. Om man också berättar att man tidigare har fått Seconal utskrivet för ett liknande skäl tidigare och att det fungerade väldigt effektivt för lindring av kortvarig ångest utan några problem, men läkaren har sedan dess flyttat sin praktik, går det ännu lättare.

Nyckeln till det här närmandet är att inte avslöja några ledtrådar till sin underliggande självmordsuppfattning och presentera dig själv som någon som inte har några stora psykologiska problem andra än kortvarig situations-ängslan. När man fått ihop med en stor hög tablett från olika läkare är du redo.

En överdos på icke receptbelagda sömnpiller tillsammans med alkohol brukar oftast resultera i att man vaknar upp 3 dar senare med lever,- hjärt,- och njurproblem. All medicin och läkemedel som säljs utan recept är omöjlig att överdosera på, tro mig du kommer bara att generera dig själv, hitta en bättre metod istället.

En viktig påminnelse med överdoserbarbiturater är om du misslyckas tvingas du uppleva obehaget av att magpumpas, en sådan upplevelse är nog för vem som helst att inte välja gå den vägen igen.

Svårigheter med doser kommer alltid att vara ett problem för dom som vill ta livet av sig. Ett känt system som kan vara bra att därför lära sig är LD-50, som står för Lethal Dose 50% (Dödlig Dos 50 Procent) och är en av de mest pålitliga måtten på dödliga doser forskningsmässigt. LD-50 är dosen som man tror dödar 50% av personerna som intar den (enbart testad på möss och råttor dock).

Ett annat måttinstrument är MLD, Minimum Lethal Dose, (Minsta Dödliga Dos), vilket är den mängd som man minst måste inta för att dosen ska vara dödlig. Men människor är olika och det finns ingen garanti att en dos som dödat en, ska döda den andra, så måtten ska mer fungera som ett riktinstrument i dina beräkningar.

50% är inget bra odds, med tanke på de konsekvenser man riskerar vid ett misslyckande. De siffror som nämns nedanför är troligen flera gånger LD-50, det här är doser som folk dött av, inte max-doser som kan anses som säkra att ta sitt liv med.

Så kom ihåg: LD-50 betyder mängden av drogen det tog att döda 50% av subjektgruppen, vanligtvis möss och råttor. Att dubbla dosen betyder inte nödvändigtvis att det blir 100%. Mg/kg avser att för varje kg du väger behöver du den dosen i mg; t.ex om det står 2mg/kg och du väger 70 kg, betyder det att det krävs 140 mg för att uppnå LD-50. Men effekten varierar, det finns människor som tagit sex ggr den dödliga dosen av något och ändå lyckas på något sätt överleva eftersom allas kroppar är olika.

Även om LD-50 är det bästa måttet tillgängligt, överensstämmer det nödvändigtvis inte exakt till människor. Tyvärr är mänsklig data otillgänglig eftersom myndigheterna vill inte gärna låta drogföretagen ta 1200 människor och mata dom med en drog tills 600 är döda. I andra änden, är LD-50 en väldigt riskabel dos att ta om du inte försöker dö...

Olika drogers MLD som ofta används i självmordsförsök. Tabellen kommer ifrån boken The Prediction of Suicide.

Vanligt
tillgängliga
läkemedel
Uppskattad MLD
Aspirin, Bufferin
(acetylsalicylics)
Anacin, Excedrin
30 gm.
Amytal
(amobarbital)
1.5 gm.
Benadryl
(diphenhydramine)
3 gm.
47% Benadryl
(diphenhydramine)
3 gm.
Butisol
(butabarbital)
1 gm.
Carbrital
(pentobarbital +)
1 gm.
Darvon
(propoxyphene)
2 gm.
Demerol
(meperidine)
1.2 gm.
Dilantin
(diphenylhydantoin)
3 gm.
Doriden
(glutethimide)
8 gm.
Dramamine
(dimenhydrinate)
5 gm.
Elavil
(amitriptyline)
3 gm.
Equanil, Miltown
(meprobamate)
15 gm.
Felsules
(chloral Hydrate)
10 gm.
Librium
(chlordiaepoxide)
5 gm.
Luminal
(phenobarbital)
1.5 gm.
Mellaril
(thioridazine)
3 gm.
Nembutal
(pentobarbital)
1 gm
Noludar
(methyprylon)
5 gm.
Nytol, Sominex
(methapyrilene +)
3.5 gm.
Percodan
(dihydrophydroxy-codeinine)
.5 gm.
Placydil
(ehtchlorvynol)
15 gm.
Seconal
(secobarbital)
1.5 gm.
Seraz
(oxazepam)
10 gm.
Stelazine
(trifluoperazine)
2.5 gm.
Thorazine
(chlorpromazine)
2.2 gm.
Tofranil
(imipramine)
2.5 mg.
Tuinal
(amo/secobarbital)
1.5 mg.
Valium
(diazepam)
8 gm.
Valmid
(ethinamate)
15 gm.
Veronal, Bs
(barbital)
3 gm.


Bensodiazepiner är en grupp lugnande läkemedel som började användas i Sverige under 1960-talet. De används främst vid behandling av sjukliga ångesttillstånd, tillfälliga sömnstörningar, lindriga former av oro och ångest. Eftersom de är starkt beroendeframkallande hålls de under strikta regler men når ändå ut på den svarta marknaden.

Dess effekter är avtrubbande på personer samtidigt som de är muskelavslappande, ångestdämpande och sövande vilket gör de till en lämplig och vanligt förekommande kandidat att överdosera på eftersom läkemedlet då riskerar att "stänga av" andningssystemet medan du är medvetslös.

Om du ska försöka få tag på en "hälsosam" dos att använda vid ett självmord rekommenderas minst 25-30 tabletter och att du har möjligheten att fejka ångest och svåra sömnsvårigheter vid ett läkarbesök. Du sparar sen tabletterna i en hög och ber om en påfyllning av receptet efter en månad. Du har då tillräckligt med piller för ett försök. De vanligaste läkemedelnamnen är Apozepam, Diazepam Desitin, Stesolid (tidigare Valium), Oxascand, Sobril, Temesta, Xanor, Apodorm, Mogadon, Flunitrazepam, Fluscand (tidigare Rohypnol), Halcion, Triazolam, Dormicum & Midazolam Alpharma.

De flesta avrättningar i dagens USA använder giftinjektioner eftersom de anses de minst stressamma och smärtsamma jämfört med en exekutionspluton eller den elektriska stolen. Detta kan också spåras till att det enligt konstitutionen inte får förekomma "grymma eller ovanlig straff" inom fängelsesystemet. Detta indikerar även att samma logik bör gälla för giftinjektioner vid självmord.

I avrättningar i USA som använder giftinjektioner används tre kemikalier. Den första kemikalien i serien är natrium thiopental, ett kortvarigt sömnmedel, som frambringar förlorande av medvetandet i flera timmar. Den andra kemikalien är pancuronium bromide, en släkting till kurare. Den paralyserar kroppen men lämnar personen vid medvetande. Giftet kvävar sakta offret utan personens förmåga att skrika. Det tredje giftet är kaliumklorid som stoppar hjärtat och orsakar olidlig smärta när det kryper utmed längs blodådrorna.

En intressant sidonotering är att i vetrinäreutanasi och de lagliga läkarassisterade självmorden av en döende kompetent patient i delstaten Oregon används en ensam dödlig dos (exakt nio gram) av det långvariga sömnmedlet Nembutal eller Seconal. Det tar lite längre tid att verka, men är lika dödligt som de tre kemikalierna som används vid avrättningar. Det medför nästan omedelbar koma och dödsfall på mindre än en timme. Bara ett fall på 230 har rapporterats där ett dödsfall inte inträffade. Detta skedde pga patienten hade spätt ut drogen med en annan vätska för att reducera den bittra smaken.

Insulin injiceras, precis som diabetiker gör, rakt in i kroppen, och i höga doser kan det vara dödligt, och väldigt svårupptäckt pga att det finns naturligt i kroppen. Däremot är det svårt att få tag i det, om du inte är en diabetiker, eller känner någon som är. Men att ta din väns livsviktiga insulin, och lämna personen i fara, är kanske inte så vänskapligt.

En insulinöverdos ska vara rätt så trevligt. Insulinchockbehandling användes tidigare för en del psykiatriska konditioner.

En anonym läsare som själv prövat på insulinmetoden men misslyckats skriver: Det är svårare än man tror att förpassa sig till den andra sidan med den här metoden. Själv tog jag över 800 enheter insulin och överlevde utan hjälp från sjukvården... tro det eller ej. Min teori är att kroppen helt enkelt inte kan äta upp enorma mängder insulin på en gång så jag föreslår att man:

Fastar ett dygn och sedan super du dig ordentligt full (blanda din dricka med light läsk utan socker om du inte kan dricka det rent).

Du injicerar enorma mängder med insulin. En spruta räcker inte utan du behöver ett ganska stort lager. Alla människor är olika och en del faller nog ihop på en spruta medan andra kan ta enorma mängder. Absolut minimum skulle jag tro är 5 stycken 300 enheter sprutor men antagligen behövs ännu mer. När blodsockret faller så börjar levern leverera reservsocker till kroppen och det räcker längre än man kan tro.

Fortsätt dricka ordentlig med alkohol och var 10 minut tar du en ordentlig dos med insulin. Fortsätt så här tills du känner att du börjar skaka (det betyder att ditt blodsocker är lågt).

Nu fortsätter du ett tag till med starksprit (alkohol sänker blodsockret) och med injektionerna och sedan lägger du dig på det ställe du vill somna in för evigt på. Här fortsätter du att injicera allt du har kvar. Det här borde fungera men det är ett ganska osäkert sätt. Vill det sig illa vaknar du upp på akuten med hjärnskador istället för paradiset.

Insulin är ett ganska bra sätt att dö på. Det gör inte ont och det är inte kladdigt. Det kan vara lite läskigt när blodsockret faller, man skakar och känner sig svag och förvirrad men med ordentligt med alkohol i kroppen blir dessa symptom betydligt svagare och allt borde gå bra.

Kaliumklorid (KC1) är väldigt likt natriumklorid (NaC1) eller vanligt bordsalt. Det luktar, smakar och ser ut som bordsalt och används faktiskt som ett saltsubstitut. Under de rätta omständigheter kan 18 mg/kg vara dödligt för en vuxen som väger 75 kg. Nyckeln är att få in det i en stor blodåder (nacken, bröstet eller ljumsken snabbt utan att förstöra venen (den i armen är inte stor nog)). Det är något dom dom flesta inte är utrustade att göra hemma, vilket gör att injicering av kaliumklorid inte är så lämpligt som val av drog vid självmord.

Orsakar hjärtattack, vilket kan vara smärtsamt. Därför ska man helst ta något bedövande först, vilket gör det tufft att självadministrera kaliumklorid. Obducenten kan ha svårt att se om det var ett självmord eller en hjärtattack, så om du vill gömma ditt självmord, är det en bra metod.

Jack Kevorkian använde när han hjälpte sina patienter att dö, lugnande och muskelavslappnande medel innan han injicerade kaliumklorid, eftersom det bränner något oerhört. Många misslyckas med sin självinjicering och får oerhörda smärtor runt injiceringsytan (oftast i armen) eftersom det är som att hälla massvis med salt i ett öppet sår.

Dödshjälpförespråkaren Jack Kevorkian som idag sitter i fängelse för sina övertygelser, konstruerade denna apparat eller självmordsmaskin så döende patienter själva kunde aktivera den. Den består av tre behållare eller flaskor upphängda på en metallram, ca 15 cm bred gånger 45 cm hög. Varje flaska har en slang som är kopplad till en singel intravenös tub in i personens arm.

Den första flaskan innehåller vanlig saltlösning, eller saltvatten. En annan innehåller sömn-framkallande barbiturater, och den tredje en dödlig blandning av kaliumklorid, som omedelbart stannar hjärtat, och ett muskelavslappnande medel för att förhindra spasmer under döende-processen.

 1. Kevorkian eller en assistant påbörjar saltlösningens flöde.
 2. Personen som vill dö måste själv leverera barbituraterna genom att slå på en avbrytare eller dra i en sträng.
 3. Efter det börjar de dödande droger flöda. De utlöses av antingen en timer eller mekanisk device av personens fallande arm när sömnmedlen tar effekt. Idén är för de dödliga kemikalierna att äntra blodströmmen enbart efter att personen blivit medvetslös. Dödsfall inträffar inom två minuter.

Kloroform är en gammal sövmetod som användes innan moderna narkosmedicin uppstod, så den kommer definitivt få dig medvetslös. Frågan är om en överdos ger något tyngre, som stoppad andning eller hjärtat slutar slår. Troligen dör du, om du fortsätter andas in ämnet genom att lägga en nedblött trasa över munnen och somna in. Dina lungor fylls av ämnet, och till slut orkar inte kroppen med och du somnar för evigt.

Sodium pentobarbital (Nembutal) är ett avslappnande medel som används i stor utsträckning av vetrinärer som nedsövningsmedel och vid avlivningar (injeceras då vanligtvis intravenöst i en lösning med etanol). Doseringen för att avliva en människa ligger på 3 gram, vanligen 30 stycken 100 mg tabletter. Tidsrymd: medvetslös inom 5-15 minuter, dödsfall: 20-50 minuter. Visshet: väldigt pålitlig med plastpåse och elastiskt gummiband runt halsen. Alkohol och antihistamin på en tom mage påskyndar processen.

Intravenös injicering kan användas för bästa resultat (djur avlivas ofta med en stor dos av ett starkt sömnmedel direkt in i kroppen via en ven), men det kräver tränad personal. Seconal och Nembutal är båda narkotikaklassade och därför väldigt svårt att få tag på. Man kan försöka satsa på att stjäla en avlivningsvätska från ett djursjukhus, men med det medföljer en risk att åka fast och tvingas förklara och avslöja sina planer.

Preparatet används även för läkarassisterat självmord/dödshjälp av bl.a organisationen Dignitas i Schweiz och av sjukvården i Nederländerna och Oregon. Preparatet har en intressant historia då det nämligen användes vid ett kollektivt självmord av Heaven's Gate-sekten i Kalifornien, den 7 april 1997.

Paracetamol i doser av 15-20 gram ger dödliga skador inom 10 timmar, men det tar två veckor att i själva verket dö. Lätt att få tag i. Efter 10-12 timmar är död, men du lever ändå vidare i en vecka eller två till. Hemska sidoeffekter under den tiden är akut giftig hepatit, njursvikt, hjärnödem, bukblödningar, lunginflammation, och hemofili. För små doser ger leverskador. Oavsiktliga dödsfall är väldigt vanliga.

Fler förespråkare för dödshjälp håller nu på att utveckla ett sk "Exit pills" (självmordspiller) pga av att de tröttnat på den långsamma utvecklingen inom lagstiftningsområdet. Med ett självtillverkat piller som döende kan ta och som garanterar en säker död, kan man förbipassa läkare, andra inblandade som kan råka illa ut bara för att närvara och lagrummet och på så sätt påskynda nya lagar som tillåter dödshjälp för vuxna personer som inte långt kvar att leva.

Hur sammansättningen och ingredienserna i dessa piller ser ut är oklart, men mest troligt är att de innehåller en så stark dos av sömnmedel tillsammans med andra bedövningsmedel så personen i fråga garanterat aldrig vaknar upp igen efter medvetlösheten inträffat. När ett sånt piller blir officiellt är oklart och om man kommer kunna tillverka dem i sitt egna hem är ännu inte klart, men när det blir det, kommer information listas här.

Narkotika och rusdroger är namnet på denna kategorie som tar upp de vanligaste substanserna och dess förmåga eller oförmåga att hjälpa dig avsluta ditt liv. Vad man bör komma ihåg här är att de droger som går att köpa lagligt är oftast svårare att använda för att terminera ditt liv än dem du kan köpa svart. Med undantag av cannabis, som du inte kan överdosera på. Annars så är rusdroger ett underbart sätt att lämna jorden på, flygandes på ett moln.

Kommer orsaka lever- och njurskador om du räddas efter en överdos. Dosen du tar för att ta ditt liv med beror på om du dricker normalt, och leverns funktion. Den dödliga dosen av ren alkohol är i genomsnitt hos en vuxen 300-400 mL (750-1000 mL av 40% alkohol) om det konsumeras på mindre än en timme.

Alkohol är via lavemang mellan 3-6 ggr starkare än genom munnen. Absorberingen är snabb och kräkning är inte en effektiv tillflykt. Var försiktig med experimenteringen, ta 1/6 av vad du brukar dricka och försök med en annan dos enbart vid ett senare tillfälle efter att ha återhämtat dig från tidigare sessioner (minst 12 timmar).

Den dödliga effekten av en alkoholöverdos är syreförlust när kroppen överarbetar sig i försök att oxidera alkoholen. En obekväm metod trots den bedövande effekten. Alkohol skapar en plågsam brännande sensation i de lägre tarmarna som tillsammans med kramper gör för en ganska eländig tid medan man väntar på effekterna. Notera också att vid lavemang att de flesta inte ens kan hålla två liter av varmt saltvatten, ännu mindre en irriterande vätska, även med analpluggar och andra hjälpmedel.

Bortsett från effekterna av en överdos, kan dödsfall från alkoholkonsumtion inträffa som ett resultat av att man kvävs på sina egna spyor medan medvetslös.

Några av de vanligaste skadorna av alkoholmissbruk är depression, dystymi, erektil dysfunktion, cancer i matstrupeen och undernäring vilket alltså gör för en långsam död på slutet, vilket 99% av alla självmordskandidater vill undvika. Dessutom involverar det att man måste försöka göra sig beorende av alkohol under en lång tid.

Etanol är en form av alkohol som har en hög vattenlöslighet och sorten som utgör den rusframkallande komponenten i drycker som öl, vin och sprit. Etanol framställs oftast genom jäsning av sockerhaltiga vätskor och bör inte förväxlas med metanol som är dödligt giftig. Etanol används numera även som motorbränsle.

En bardex är ett uppblåsbart föremål som hindrar giftiga ämnen att lämna rektum eller att läcka ut vid försök till självmord genom att föra in högprocentig alkhol (vanligen vodka) via anuset. Den liknar medicinska uppsvällbara instrument för vaginan. Anledningen är att orsaka att systemet kraschar och avsiktlig död. En analplugg kan också fungera.

Andra föremål som kan fungera lika bra är en urologisk kateter, men ta gärna själv reda på vilka föremål som fungerar bäst för dig, både medicinska och icke-medicinska. Det är hur som helst en klibbig och smärtfull väg att vandra, och inte för dom som vill lämna jorden med lite klass.

Amfetamin är ett annat narkotiskt preperat men som har helt andra egenskaper än heroin eller kokain. Det är ett syntetiskt centralstimulerande medel som liknar kokainets effekter men har en längre verkningstid. Det är troligen svårare att överdosera på än med heroin, även om skönhetesfaktorn är den samma.

Amfetaminet har adrenalinliknande effekter och används inom medicinen för att "väcka" patienter vid sömnmedelsförgiftningar, narkolepsi (en sjuklig tendens att falla i sömn), MBD (Minimal Brain Dysfunction) dvs barn som fått diagnosen lätt hjärnskada och hyperaktivitet, ett annat användningsområde är att behandla schizofreni för att motverka koncentrationssvårigheter. Ämnet har också använts i militären och inom flygindustrin för att öka soldaternas prestationsförmåga och för att motverka trötthet vid t.ex långa nattflygningar.

Pga dess uppiggande effekter och att det är en sk upper som höjer medvetandet istället för att sänka det så kan det vara svårt att falla i någon slags koma och lugnt sjunka in i döden pga andningen upphör eller hjärnan inte får något syre. Däremot kan ämnet vara bra att ha till att kombinera med andra metoder, t.ex för att höja koncentrationen inför ett vågat självmordsförsök. Tillgängligheten är också så stor på den svarta marknaden att man inte kan förbise denna metod.

Enligt en del personer som äter olika amfetamin-substanser (t.ex Concerta) för att avhjälpa koncentrationssvårigheter så räcker det med endast en tablett (5 mg) så upplever man högre puls och högre blodtryck. Med två tabletter så upplever man obehagligt stark hjärtaktivitet. De förmodar att ett tillräckligt stort första-gångsintag (förslagsvis 150-200 mg) leder till hjärtfel. Och om de visar sig vara felaktigt så har man ändå en så stark känsla av överlägsenhet (som starkast under de första fyra timmarna) att man inte kommer tveka över att testa andra självmordsmetoder.

Cannabis som drog vid ett självmord är omöjligt. Det är den enda illegala drog som det inte går att överdosera på pga dess låga giftighet. För höga doser genom t.ex mat eller rökning framkallar bara ett otrevlig sinne med förvirrning, trötthet och ökad hjärtrytm. Däremot kan den användas för att bota depressioner och ångest du har vid eller före ett självmordsförsök. Drogen har bl.a egenskapar som motverkar illamående (kan vara bra att känna till vid medicinering) och höjer aptiten.

Fentanyl är en grupp av syntetiska opiater som korrekt doserad är identisk med heroin, skillnaden är att fentanyl kan vara hundra till tusen gånger starkare än heroin per viktenhet, beroende på exakt sammansättning. En outspädd dos fentanyl är inte större än ett saltkorn och orsakar därför många fler dödsfall från överdoser bland missbrukare som har tillgång till drogen än med heroin.

Drogen finns tillgänglig i Sverige till ett högt pris, beroende på vilken stad du bor i. Ska du försöka köpa från gatan kan det vara bra att veta att "krokodil" är slang för en variant av den syntetiska drogen. Drogen är vanlig inom sjukvården, vilket är en annan inköpskälla. En DD (Dödlig Dos) är 1 mg IV (intravenöst) eller 2 injektionsampuller om 0.5 mg. En väldigt garanterad och fridfull död.

GHB (Gamma-Hydroxybutyric) är en narkotikaklassad lättillverkad drog i form av både pulver eller som vätska utblandad med vatten som är luktfri och klar. Den har en kemisk saltig smak. Den är känd som en partydrog, på t.ex rejvs, men också som en våldtäktsdrog pga dess förmåga att knocka ut personer som sedan faller offer för våldtäktsmän. Dess påverkan på kroppen vid låga doser är eufori, ökad sexuellt begär och berusning. Vid högre doser orsaker GHB illamående, dåsighet, oro, yrsel, amnesi och medvetslöshet. Effekterna varar mellan 1.5 till 3 timmar.

Medicinskt har den använts som bedövningsmedel så den har potiential som en bra självmordsdrog vid en överdos. Doseringskurvan är väldigt brant vilket betyder att dosering för rekreationsberusning är svår att hitta och ändras från person och person. Medan små doser anses säkert kan stora doser frambringa konvulsioner, medvetslöshet, kräkning, bortträngning av sväljreflexen och hyperventilation hos personer. Chansen att dö ökar om GHB intas med alkohol, bensodiazepiner och barbiturater. Dödsfall sker genom respirationsstopp och kvävning på sina egna spyor. Positivt är också att GHB finns lättillgänglig på den svarta marknaden.

Etylen-glykol (kylarvätska; antifrysmedel) är en klar, färglös, luktfri, trögflytande vätska med en söt smak, som kan frambringa dramatisk giftighet. Den finns vanligtvis i hemmet eller industrin och används oftast som kylarvätska i bilars kylsystem och hydrauliska bromsarvätskor. I industrin används den som lösningsmedel eller som råmaterial i en mängd varierande processer. Många fall av glykolförgiftning härkommer ifrån oväntad intagning av barn som kan få i sig stora mängder eftersom substansen smakar gott. Alkoholister kan också inta substansen som en ersättning för etanol.

Glykol absorberas snabbt av kroppen när den har intagits och distributeras sen i stor utsträckning till kroppsvävnader. Topp-blodnivåer ses vanligtvis inom 1-4 timmar. Exponering på huden och lungorna kan orsaka irritation men orsakar inte den systematisk giftigheten som metanol gör. Dödliga mått för vuxna anses vara 100 ml, men för barn kan mycket mindre orsaka allvarlig hjärt,- njur, och central nervsystems-giftighet.

Glykol i sig själv är relativt ogiftig. Efter absorbering undergår ämnet en filtrering och passiv återupptagning. Den bryts då ner till produkter som är väldigt giftiga och som orsakar glykol-giftigheten. De orsakar allvarlig översyrlighet som tillsammans med kalcium ger vävnadsskador på njurar, hjärna, lever, blodkärl och hjärtsäck. Hypokalcemia kan också uppstå.

Den kliniska presentationen av glykol-giftighet är generellt indelad i tre ganska väldefinerade steg:

 1. Centrala nervsystem- och depressionsfasen. Den första fasen inträffar inom 30 minuter till 12 timmar. Vid den fasen kan patienten verka berusad utan att lukta alkohol med illamående, ataxi, frånvarande reflexer, nystagmus och myoklonisk ryckningar. Koma och epileptiska attacker (fokuserade eller generellt) kan inträffa eller så kan stelkramp uppkomma om hypokalcemia är närvarande.

  CNS-depression kan uppstå från glykolen sig självt eller nedbrytningen. Buksmärtor, muskelsmärta, och blodiga kräkningar kan uppstå. Utvidgade pupiller med förlorandet av ljusreflexer, uppsvullandet av ögonen och suddig syn har rapporterats med glykolförgiftning, men är mer vanliga vid metanol-förgiftning.

 2. Hjärt- och lungförgiftningsfasen. Denna fas börjar normalt efter 12-72 timmar efter intag. Nu har milt fall av för högt blodtryck påbörjats, hjärtklappning och takypné kan observeras. Om förgiftningen är allvarlig kan det leda till hjärtslag, lungödem och lunginflammation.
 3. Njurförgiftningsfasen. Denna fas inträffar 24-72 timmar efter intag och består av buk- och sidosmärtor med bevis av akut rörnekros som uppenbarar sig genom urinbrist och njursvikt.

Medan vissa patienter tydligt visar de klassiska faserna av förgiftning kommer många personer inte att ha en så klar fortgång. En del patienter kommer att utveckla en mild sänkning av kroppstemperaturen med onormalt långsamma hjärtslag och för högt blodtryck. Koma med hjärnödema, njursvikt och låga nivåer av blodceller har också beskrivits.

Dödsfall från heroin/morfin är garanterat om du injecerar nog av det, och viktigaste, inte "räddas." Ambulanser behöver bara ge dig en dos av Narcon och alla effekter från heroinet försvinner nästan omedelbart. Heroin kan köpas från nästan varje stor stad, och bra langare är vana vid transaktioner med både professionella och vanliga personer, men är rätt dyra.

En nackdel med kontrollerade substanser är att om du anhålls av polisen så är riskfaktorn ganska stor. En dödlig dos beror på renheten av heroinet, samtidigt måste du injicera mer om du är en droganvändare. Mellan 120-500 mg för icke-användare. Få tag på ett par gram, koka upp det och injicera det i en ven i armen. Dödsfall från en överdos av heroin är generellt ansedd som underbart!

I höga doser dödar heroin genom att stänga av syret till hjärnan, speciellt den delen av hjärnan som kontrollerar andningen. Det är inte som med kvävning, din kropp skriker inte efter syre eller något sånt, den bara glömmer att den behöver andas och du flyter bort. I lägre doser, stängs inte hjärnan av så mycket, bara nog för att få dig att glömma yttre stimulans och resten av världen.

Heroin är mycket mer dödligare tillsammans med alkohol, än alkohol/heroin ensamt.

Enligt boken Final Exit så ligger en bra självmordsdos på 200 milligram (14 st. 15mg tabletter) vilket frambringar medvetslöshet inom 5-15 minuter och dödsfall inom 20-50 minuter. Vid dessa doser och en plastpåse och gummiband runt halsen på en tom mage tillsammans med alkohol för att döva ångesten är metoden dödssäker.

Detta är vad olika förkortningar står för följt av en beskrivning. Något som många inte känner till, om de inte arbetar inom sjukvårdssystemet, som läkare, sjuksyster, vårdare eller sjukgymnast. Detta är dock de engelska termerna, de svenska kan skilja sig ifrån dessa.

i.v. = Intravenös, injicerad i en ven.
i.p. = Intraperitoneal, injicerad in i en kroppshåla.
i.m. = Intramuskulär, injicerad in i muskeln.
o = Oral, svald.
d = Dermal (hud), applicerad på huden.
s.c. = Subcutaneous (subkutan), injicerad under huden.

Kodein är en annan olaglig drog som kan orsaka djup insomning, och som hittas som en del av hostmediciner och värktabletter, såsom Citodon och Treo Comp. I kroppen bryts sedan kodeinet ner av enzymer till det smärtstillande ämnet morfin, och är därför beroendeframkallande. Som exit-metod påminner den mycket om heroin.

Om du ska använda kodein, skaffa och lös upp kodeintabletter i 2 ml vatten per tablett och passera vätskan genom ett kaffefilter. Behåll vätskan och kasta bort resterna. Du utvinner då en liten del kodein, men för att vara tillräcklig för en överdos, krävs det en relativt stor mängd tabletter. Skaffa pillren svart eller prova heroin, vilket är lättare att använda.

Boken Final Exit rekommenderar en lyckosam dos bör kombineras med aspirin, antihistamin och alkohol på en tom mage och ligga på 2.4 gram (80 stycken 30 mg tabletter) vilket resulterar i förlorat medvete inom 5-15 minuter och dödsfall inom 20-50 minuter. För att vara ännu tillförlitlig, använd en plastpåse på huvudet med ett gummiband.

En koffein-överdos som självmordsmetod är inte att rekommendera. Lätt att få tag på med vakna-upp piller, koffeintabletter och liknande, som finns tillgängliga på apotek, kemistaffärer och på internet, men ger en otroligt otrevlig fysisk upplevelse med kräkningar och medvetslöshet.

Kokainmulor som smugglar drogen från Sydamerika till Europa avlider ibland pga de kondomfyllda påsarna spricker i deras magar. Alltså är substansen mer farlig svald än inhalerad, vilket är det vanliga konsumeringssättet. Tillgängligheten är dock relativt svår, men har du pengarna så kan du snabbt få tag på nog för ett självmord. Och inte ett så dåligt sätt att gå ut, snorta lite, svälj lite...

Du kommer att behöva 20-30 gram och den förväntade tiden är 2-3 timmar, tills ditt hjärta lägger av. Sägs vara smärtsamt och orsaka bl.a andningsproblem, men döden inträffar relativt snabbt.

LSD (Lysergic acid diethylamide) är INTE dödlig! Det spelar ingen roll hur mycket du tar! Du kanske kommer uppleva svåra hallucinationer, men det är allt. Om du är deprimerad, kommer LSD bara förstärka depressionen, inte lyfta den, och chanserna att uppleva en dålig tripp är troligen högre.

LSD fungerar genom att katalysera vissa substanser i hjärnan, och så därför har stora överdoser ingen mer effekt, än bara vanliga överdoser. När ämnen i hjärnan är förbrukade, blir det ingen mer effekt. Det finns rapporter om folk som snortat ren LSD-tartrat, i tron att det var kokain. Mängderna var från 1000-10,000 ggr en vanlig dos. Hälften av dem föll i koma, men alla av dem klarade sig utan någon behandling, förutom att en del gavs Valium för ångest efteråt.

Överhuvudtaget verkar det som att LSD är så säker som en drog kan vara, trots mycket propaganda som säger annat.

Metadon (dolophine, adanon) är en substans som används som ersättning för opiatmissbrukare och som skrivs ut av läkare. Eftersom det liknar heroin kan man nog överdosera på det, dessutom säljs det svart på gatan, så tillgängligheten är extremt bra. En rekommendationsdos för självmord säger 300 mg, vanligen 60 5mg tabletter, som förorsakar medvetslöshet inom 5-15 minuter och dödsfall inom 20-50 minuter. Med plastpåse och gummiband på en tom mage är det en väldigt säker metod. Har du prövat andra läkemedel eller försökt med metadon förut så kan man bli tolerent till drogen och den kommer då inte längre vara verksam.

Metanol, metylalkohol, (även känt som träsprit) är en mycket giftig alkohol som ofta används som lösningsmedel i industrier. Metanol framställs genom upphettning av trä i en syrefri miljö, så kallad torrdestillering. Den allmänna uppfattningen till trots, kan metanol inte oavsiktligt framställas genom misslyckad hembränning.

Alla förgiftningsfall orsakas av att metanol har druckits som om det var etanol. Metanolens smak och lukt är identisk med den betydligt mindre farliga etanolen, varför förgiftningsfall förekommer regelbundet. Redan några centiliter kan vara dödligt om det dricks rent, men ofta sker intaget tillsammans med etanol vilket reducerar förgiftningsförloppet något.

Även om personen överlever kvarstår ofta permanenta hjärnskador, speciellt på syncentrum. Erfarenheter från verkliga fall visar, att omkring 1/3 av fallen slutar med att de drabbade avlider, 1/3 får bestående hjärnskador, t.ex. blindhet, och återstoden klarar sig utan men.

Paradoxalt nog verkar vanlig sprit som motgift mot metanol för att vanlig sprit har "förkörsrätt" i levern och bryts ner först. Så länge man fortsätter att dricka vanlig sprit, blir metanolen kvar i blodet utan att bli nerbryten, förgiftningssymptomerna kommer först när det är slut på vanlig sprit i blodet och nedbrytningen av metanol börjar.

Standardbehandlingen för metanolförgiftning har sedan gammalt varit att ge vanlig sprit intravenöst som motgift. Under senare år har det kommit läkemedel (fomepisol) som är ett motgift och som verkar på samma sätt som sprit genom att hämma nedbrytningen av metanol.

Att döma från symptomen och chanserna att dö (1/3) så låter det inte som någon smärtfri eller bra metod, men den kanske passar just dig. Man får iallafall vara full under försöket och det lär dämpa smärtan en del.

Vi talar inte om att röka det, utan koncentrera nikotinet och svälja det, men det är oklart om det fungerar. På plussidan kan nämnas att till skillnad från illegala substanser, finns lättillgängligt och är relativt billigt. En del källor säger att det tar flera timmar att dö från det, men att du faller in i koma mycket tidigare. Processen kan snabbas upp om det tas i stora doser.

Symptomen inkluderar våldsamma konvulsioner och den direkta dödsorsaken är upphör av respirationen. Rökare bör använda större doser än icke-rökare.

Om du ska prova, blötlägg 100-150 gram tobak i ett par dar. Du får en brun röra. Sila bort tobaken, småkoka sen bort vätskan tills du får ca två teskedar av en brun sirap-konsistens. Lägg det i din nattdryck, och vakna aldrig upp.

Att förlora förmågan att ta upp syre kan ske med olika metoder, andra grövre och våldsammare än andra. Att föredra är självklart de metoderna där du inte märker att du berövas av syre jämfört med såna som ger dig panik och ångest i dödsögonblicket, t.ex drunkning och hängning. Rekommendationen här är kolmonoxid, men det kräver också att du har tillgång till en avskymd plats på landet eller liknande så gasen inte påverkar någon annan än dig själv. En simpel lufttät plastpåse kan ibland också vara en självmordskandidats bästa vän.

Om du väljer att dränka dig själv i vatten, så är en stor sjö, eller öppet vatten att rekommendera, inte ett badkar. Även om folk drunkar i dom, så är det ofta efter dom blivit medvetslösa först. OBS, använd inte saltvatten, pga det är mer smärtfullt. Man kan antingen simma ut och inte stanna tills du är så trött att du inte längre kan hålla ditt huvud över ytan.

Eller gör som författarinnan Virginia Woolf gjorde, placera stenar i dina fickor, så du kan simma ett tag, men som gör att du sjunker om du slutar att simma. En annan variant är att välja ett öppet vatten med en kraftig ström som bär dig med ut till en punkt där du inte kan återvända ifrån, tex Stilla Havet.

Du kan också placera vikter på dina händer och fötter och hålla i några flottar, sen sväljer du några sömnpiller, blir medvetslös, somnar, och sjunker till botten, där du får vila ifred. Att vara vid "liv" när du drunknar kan vara oerhört obehagligt, eftersom kroppens naturliga överlevnadsinstinkter kommer att försöka andas, och sen till slut andas in vatten, vilket gör ont, speciellt om du inte vill dö.

Men om du vill att det ska hända, mindre så, även om instinkten finns kvar hela tiden. När du väl har andats in vatten, är det inte smärtsamt, och du flyter fridfullt iväg... Du behöver inte vara fastbunden, bara att gå någonstans djupt och andas ut... du kommer att sjunka lätt. Om du får panik, är allt du kommer att göra är att simma upp, du kommer att vara medvetslös före du når ytan.

Vid drunkning kämpar kroppen automatiskt för att andas ut ditt andetag, sen måste den andas in, och det är den kampen som gör ont, speciellt om du inte vill dö; men om du vill dö; om du gör så det inträffar, så blir kampen mindre våldsam, även om de naturliga överlevnadsinstinkterna kommer att finnas där.

Tänk på att din kropp kan återlivas från drunkning i kallt vatten efter flera timmar, eftersom kylan saktar ner möjlig hjärnskada. Varmare vatten har inte fördelen av hypotermi, men är mer effektiv i att se till att du förblir död.

Kan man dränka sig själv till döds genom att dricka vatten? Ja, vad som händer är att man stör balansen i sitt kroppssystem, och cellerna fungerar mindre effektivt. Polydipsi (överdriven törst) är en överdrift i vattendrickande och gör att den kemiska förändringen i blodet hamnar i ett utblandat tillstånd med en låg natriumfattig nivå.

För att sänka din natriumnivå till en kritisk nivå måste du göra en stor insats och få en dålig njur-respons. Natriumgraderingen är sådan mellan hjärnan och blodet att attacker och förvirring uppstår. Permanent hjärnskada kan följa om du inte dör. Risken/lidandet är inte värt det om du inte är masochistisk och vill lida maximalt för att reflektera din miserabla existens.

Det finns två typer gas i vanliga hem, naturgas eller LP-gas (propangas). Har du en tank i ditt hus är det LP-gas, annars naturgas. Vid inhalering i höga koncentrationer har den nedsövande, kvävande egenskaper, och kan orsaka trötthet. Den är irriterande för andningssystemet och kan resultera i yrsel, huvudvärk, trötthet, illamående, andnöd, muskelkoordinationsbrist, överdriven avsöndring av saliv, förvirring, kräkningar, och upphetsning. I extrema fall kan det leda till kramper, medvetslöshet och dödsfall som ett resultat av kvävning.

De flesta hem har dock en säkerhetsventil som gör att gasventilen inte öppnas förrän pilotlampan är tänd, så därför om gasen börjar läcka ut tänds den automatiskt. En catch-22 säkerhetsmodell som minskar chansen för att ett hus fylls med gas, om den råkas sättas på och glöms bort.

Metangas är en annan hushållsgas. Den blandas ofta när den används kommersiellt med små mängder av starkluktande svavelföreningar pga att den är luktfri för att kunna upptäcka när det skett en läcka. Metangas är en huvudsaklig komponent i naturgas och används ofta som bränsle pga dess bränsle-vänliga effekter. Pga dess liknelse till gasen i ugnar skiljer sig dem inte så märkvärdigt från varandra. Något lättare att få tag på dock. Men man måste fortfarande överkomma lukten.

Halsförskjutning, aka hängning eller bryta nacken, är en teknik som orsakar hastig medvetlöshet och är snabbt utförd. Data visar att elektrisk aktivitet i hjärnan fortgår i 13 sekunder efter en förskjutning.

Skillnaden mellan strypning/hängning och halsförskjutning är att vid den senare dör man av en bruten nacke och den förra, av syrebrist.

Om du ska gå av en stol och strypa dig till döds, ska knuten vara på baksidan av halsen och bör dras åt hårdare ju mer tryck som tillämpas. Gör en ögla och knyt en enkel knut, trä repet genom öglan, och fäst i något säkert. Testa repet. Din mevetslösa kropp ska hänga i den när den dör. Du kan också sätta något runt repet för att förhindra att repet skär dig där det kommer i kontakt med din hals. Dra åt repet tätt runt din hals och kliv av.

Om du ska försöka bryta nacken, den lite snabbare metoden, men tveksamt om det ger den snabbare döden, bör knuten inte var dragen så tätt inpå och placeras bakom örat. Den beöver gå åt sidan och du behöver falla 1,5-2,5 meter före den dras åt (enligt din vikt).

Knuten bör vara på baksidan av huvudet, inte sidan. Du kan troligen göra mer skada till hjärnstammen på det sättet för den kontrollerar andningen och liknande livsviktiga funktioner. Om knuten är bakom, tillämpas ett jämt tryck på vener och luftstrupe, än om den är på sidan.

Ryggradsskada är den huvudsakliga utgången i att bryta nacken, (långa fall). Att skära av syre till hjärnan är den främsta för strypning/hängning. Tar du sömnmedel före kan det minska de våldsamma reaktionerna du får när du hängs.

De brittiska bödlarna brukade placera knuten vid hörnet av käken riktad så att när den drogs åt, så for den under käken och kastade huvudet bakåt. De använde också ett rep med en massiv stålring för att hjälpa till med kastandet av huvudet. Amerikanerna använde bödelns knut till samma sak.

Se upp så att inte repets placering, knut, och höjd är missberäknade så den förlänger strypningen eller brytandet av ryggraden.


ViktFall
100 kg2.20 m.
97 kg2.25 m.
94 kg2.30 m.
91 kg2.35 m.
88 kg2.40 m.
85 kg2.45 m.
82 kg2.50 m.
79 kg2.55 m.
76 kg2.60 m.
73 kg2.65 m.
69 kg2.70 m.
66 kg2.75 m.
63 kg2.80 m.
60 kg2.85 m.
57 kg2.90 m.
54 kg2.95 m.
50 kg3.00 m

Tabellen ovanför är viktig och visar vikt och rekommenderad fallhöjd. Varför inte bara hoppa från högsta höjden? För att om fallhöjden är för stor och du är för tung, kommer du att halshugga dig själv, vilket kan vara rätt kletigt och inte ge rätt intryck. Kom också ihåg att inte använda ett för tunt rep som kan brytas sönder vid rycket.

Det är möjligt att hänga dig med båda fötterna nuddar marken, allt som behövs är ett tryck på nacken, som skär av blodtillförseln till hjärnan. Du förlorar medvetandet efter ca 10 sekunder. Detta är strypning, inte kvävning.

Smärtan inblandad med hängning är extrem, men bara för en kort stund, eftersom det svartnar för ögonen och du förlorar medvetandet rätt så fort. Se till att repet inte går av eller lossnar någonstans. Efter du svimmat av, går din kropp in i spasmer och ryckningar, så det är bättre att inte hänga nära någonting, för att inte dra till dig uppmärksamhet. Du kommer att behöva minst en halvtimme på dig utan störande inslag, så du är riktigt död och inte hamnar som ett vårdpaket, om de försöker med återupplivning.

En mer tillförlitlig variant på hängning är att använda sig av alkohol plus att rigga snaran på ett sådant sätt som gör att när du blir medvetslös eller somnar så stryps lufttillförseln och du märker inte av kampen din hjärna för när den sakta dör. Förfarandet är som följer: Du sitter ner på en stol eller pall med hängsnaran fastgjord i taket och snörjd runt din hals; den måste vara spänd; inget slak. Du dricker dig full på alkohol och märker inte av när du sakta somnar in och slutet blir odramtatiskt.

Det finns minst sex variationer av bödelns knut (Hangmans Knot) och alla passar bra för saker man ska knyta till slutgiltigt, det är därför de användes för avrättningar och lynchningar, mm. Standarknuten för bödelns knut håller fem-åtta rundor beroende på vad för material du använder.

 1. Passera en 15 cm slinga genom dess ögla.
 2. Ta änden med bakom sig själv, passera den under den dubbla delen.
 3. Gör 5-8 spiraler över den dubbla delen.
 4. Den formade knuten arbetas in till form.
 5. Knuten skickas ner längs repet, mot ögat av kroken eller sviveln.

Kolmonoxid (CO) är en väldigt farlig, färglös, luktlös, oantändbar gas tills koncentrationer på 10%, som gör om det äntrar ditt blod kommer att döda dig. Tom låga doser skadar din hälsa. Den fungerar på så sätt att om ditt protein hemoglobin i ditt blod får välja mellan syre och kolmonoxid kommer den att ignorera det livsgivande syret och fästa sig på kolmonoxiden.

Pga den naturliga kemiska egenskapen (en av kroppens svagheter) kommer våra kroppar att byta ut syret mot kolmonoxid i vår blodström, vilket orsakar en större eller mindre grad av cellkvävning beroende på intensitet och långvarigheten av exponering. (Dödlig syrebrist)

Sidoeffekterna från lågexponering inkluderar permanent organ- och hjärnskada. Spädbarn och äldre är mer mottagliga än hälsosamma vuxna, det samma gäller för dom med blodbrist och hjärtsjukdomar.

Vanliga symptom är yrsel, huvudvärk, och svaghet. När koncentrationen ökar följs de av minskad synförmåga, ringandet i öron, illamående, gradvis depression, förvirrning och kollaps. Som i sin tur kan följas av krampryckningar och spasmer.

Förgiftning av CO syns inte förrän luftkoncentrationen är 0,05% och akuta tecken syns inte förrän vid 0,2%. För människor räcker det med att utsättas för 0,32% CO i en timme för att frambringa medvetlöshet, och 0,45% för att dö.

I historien har massjälvmord lyckats genom tre metoder för att generera CO:

 1. Kemisk interaktion mellan natrium och svavelsyra.
 2. Avgasångor fråm bensindrivna interna förbränningsmotorer.
 3. Kommersiellt komprimerad CO i cylindrar.

De två första teknikerna är sammankopplade med en massa problem, som produktion av andra gaser, otillräckliga koncentrationer av CO uppnådda, otillräcklig nedkylning av gasen och underhållning av utrustningen, därför är den enda rekommenderade källan komprimerad CO i cylindrar.

CO framkallar medvetlöshet utan smärta och med minimal märkbart obehag. Dödsfall inträffar direkt om koncentrationer på 4-6% används. All elektrisk utrustning som utsatts för CO (lampor och fläktar) måste vara explosionssäkra.

Kolmonoxid och koldioxid är två helt olika gaser, men som ofta förväxlas pga de likalåtande namnen. Kolmonoxid är gas från bilar och således livsfarligt. Koldioxid som finns överallt är däremot ofarligt och faktiskt lätt att lösa i vatten då det blir kolsyra. Detta inlägg har kommit med för att folk ska lära sig den viktiga och eventuellt ödesdigra skillnaden mellan de två.

Kolmonoxid är en kemisk förening där gasen är lukt- och smaklös men mycket skadlig att andas in (i större kvantiteter) då den förstör de röda blodkropparna (som transporterar syre i blodet) vilket leder till kvävning även om man andas in ren luft efteråt. Gasen bildas vid ofullständig förbränning av kol och kolföreningar. Exempel på vardagsnära gaser som innehåller kolmonoxid är tobaksrök och bilavgaser.

Koldioxid är en mycket vanlig och ofarlig gas. Den är tung, kvävande och mycket svår att få att reagera. Koldioxid är en växthusgas och bildas vid i stort sett all förbränning av kolföreningar i syre. Vid förbränning av fossila bränslen som kol, olja och naturgas bidrar koldioxiden starkt till växthuseffekten, eftersom dessa bränslen inte snabbt nog återskapas och därmed på nytt binder koldioxid såsom växtmaterial gör.

En trädgårdsslang har för liten diameter för att vara effektiv och kommer att smälta vid höga temperaturer. Ledningstejp smälter också. Fråga efter ljuddämpartejp och slangledning. Om dom undrar vad du ska ha det till, säg: Jag arbetar i mitt garage och vill inte få CO-förgiftning...

Alkohol och sömnpiller hjälper dig att somna in. Alkohol domnar och gör så du inte vaknar upp av tex stickningar i dina fötter och händer, en känd sidoeffekt.

En enkel grill och en påse träkol kan göra under, tänd och bränn kolen utomhus och låta dom brinna tills grå, placera grillen i ett rum utan fönster, drick en flaska sömnmedel och somna in, och du komer aldrig att vakna upp igen... (Gasen från grillkolen kommer att byta ut syret i rummet med CO.)

CO kan hitta en väg in till ditt hem genom ett känt antal källor:

 • Ickefungerande värmeledningspannor.
 • Bilar som lämnas på tomgång i ett garage eller stängt område.
 • Grillar och andra bränslebrännande apparater.
 • Kaminer, braser eller igentäppta skorstenar.
 • Felaktigt installerade gasspisar eller öppningar.

De moderna bilarnas katalysatorer kan orsaka problem vid självmord från avgaser från fordon. Ett alternativ är att köpa en bensindriven lampa, ett annat är att såga ett hål i avgasröret med en bågfil eller rörkniv precis före ljuddämparen.

Man kan också förstöra den katalytiska omformaren genom att tanka med bensin som INTE är blyfri. Man kan också förbereda bilen i några minuter extra innan man sätter sig i den, för att kompensera de minskade utsläppen av CO-gas på de nyare bilarna. Man kan också köpa en CO-detektor och kolla sin bils utsläpp och sen göra matematiken på hur lång tid man behöver.

Grundidén är att koncentrationen av 6400 ppm (Parts per million (delar per miljon)) kommer att döda inom 25 minuter. Man brukar mäta CO-nivåer i PPM och varaktighet för exponering. Se tabellen:

PPM CO-gasTidSymptom
35 PPM8 timmarMaximum exponering tillåten på en arbetsplats över en 8-timmars period.
200 PPM2-3 timmarMild huvudvärk, trötthet, illamående och yrsel.
400 PPM1-2 timmarAllvarlig huvudvärk och andra symptom förstärks. Livshotande efter 3 timmar.
800 PPM45 minuterYrsel, illamående och krampryckningar. Medvetslös inom 2 timmar. Död inom 2-3 timmar.
1600 PPM20 minuterHuvudvärk, yrsel och illamående. Död inom 1 timme.
3200 PPM5-10 minuterHuvudvärk, yrsel och illamående. Död inom 1 timme.
6400 PPM1-2 minuterHuvudvärk, yrsel och illamående. Död inom 25-30 minuter.
12,800 PPM1-3 minuterDöd.


Propangas är ingen bra ide eller ersättare eftersom den förbränner för rent. Det kommer att ta ett bra tag för att bygga upp tillräckligt med CO. En grill med träkolbriketter fungerar mycket bättre. Desto mer lufttätt utrymme desto bättre. Ett tält kanske inte fungerar, en garderob blir för varm. Men ett litet förråd utomhus, en stor bil eller en liten campingbil är bättre.

Ett exempel på hur CO-gas verkar på en människa kommer ifrån Geo Stone's bok rörande slutgiltigheten i självmord med CO. Det här en översättning av en lapp skriven under ett självmord i Japan medan deras bil fylldes upp av kolmonoxidgas.

[6:15 PM.] Inhalering av avgaserna påbörjas.

[Efter 8 minuter.] Mina ögon och hals är något irriterade. Satte på en badhandduk. Det bildas enorma vattendroppar på fönstren. Tanken är full av bensin.

[Efter 8 och en halv minuter.] Lätt andfådd. Ha-ha-ha. styrkan i Nissanmotorer är fantastisk!

[Efter 10 minuter.] Svalde en kopp av sake. Jag kunde inte kontrollera mig själv att stanna kvar i kabinen (på minibussen) på den här nivån av andfåddhet i går.

[Efter 11 minuter.] Till älskarinnan av en speceriaffär: "Ja, du hade rätt. Storleken av den här slangen, 30mm i yttre diameter och 25mm i inre diamater, passar avgasröret perfekt."

[Efter 11½ minter.] Svalde en till kopp av sake. Jag önskar jag kunde dricka en burk öl. Jag undrar vad koncentrationen av CO är nu.

[Efter 14 minter.] Andning kan bara göras genom munnen.

[Efter 15 minuter.] Vatten strömmar ut från slangen.

[Efter 16 minuter.] Hejdå, mamma och pappa! (Och en lista på 6 andra.)

[Efter 17 minter.] Jag lever fortfarande. Det är en astmatisk andning. Nu, ska jag sova.

[Detta var det sista meddelandet.]

 1. Metod 1: Lägga till myrsyra till en het, koncentrerad svavelsyra.
 2. Metod 2: Värma upp en blandning av kalciumkarbonat och zink.

Metod 1:
Svavelsyran tar bort vattnet från myrsyran, och lämnar CO-gas.

HCOOH -> H2O + CO

För att skapa ett moln av CO-gas, behöver du 46 gram myrsyra och minst 100 gram koncentrerad svavelsyra. När myrsyran späds ut av vattnet som skapas av reaktionen, behöver du mer än 100 gram av svavelsyra, så reaktionen inte stannar upp. Myrsyran och svavelsyran bör vara koncentrerade för att snabba upp reaktionen.

Metod 2:
Kalciumkarbonatet reagerar med zinken, och producerar kalciumoxid, zinkoxid och CO-gas.

CaCO3 + Zn -> CaO + ZnO + CO

För att skapa ett moln av CO-gas, behöver du 100 gram CaCO3 (Kalciumkarbonat) och 65.3 gram Zink. Zinket och kalciumkarbonatet bör vara pulveriserad och välblandade för att snabba upp reaktionen. Receptet skapar gas som fyller upp 22.4 kubikdecimeter (33.4 liter). Du bör ha en koncentration på minst 1% av CO i luften för att ta ditt liv. Det är troligen en bra idé att samla gasen i en påse. Se till att den inte läcker.

Dödshjälpförespråkaren Philip Nitschke har konstrukterat en apparat som låter obotligt sjuka att dö. Meningen med prototypen han byggt är så att folk ska kunna bygga den själva och den kan därför tillverkas av vanliga inköpbara lagliga hushållstillbehör för mellan $32-100 (245-750 kr).

Maskinen döpt till COGEN (Carbon Monoxide Generator) ger användaren en dödlig dos av kolmonoxid genom en nästub. Kemikalierna blandas i burken för att producera kolmonoxid, som sen inandas av användaren. Kemikalierna (myrsyra + svavelsyra) skapar 1 liter av kolmonoxid per minut som sen leds genom slangar till näsan som hålls uppe med klämmor bakom huvudet. 2-3 djupa andetag av ren kolmonoxid från nästubarna som sätts in i burken dödar snabbt en människa.

Man slår själv på den portabla maskinen och undviker på så sätt eventuella lagar om assisterat självmord. Samma utrustning som för en syre-gasmask används i dödsmetoden som inte innefattar illamående eller kräkning, vilket är en stor oro för många.

Om man inte kan få tag på myrsyra och svavelsyra, kan man använda krossade myror och bilbatterisyra. Efter mellan några minuter och 30 minuter förväntas man vara död, beroende på kvaliteten av kemikalierna.

Nackdelarna är att om man är döende så kan man pga av den giftiga gasen inte ha några vänner eller släktingar närvarande vid självmordet för att trösta.

Vätskorna kan också hittas i hobbyaffärer där hobbyister använder de för att glasetsa bilder.

 • Minst 200 ml koncentrerad svavelsyra (H2SO4). (Finns hos kemikalie-leverantörer och mindre järnhandelsaffärer och säljs som avloppsrensare för plaströr, du måste kanske ringa runt efter det.)

 • Minst 100 ml koncentrerad myrsyra (H2CO2). (Igen försök hos kemikalieleverantörer. Finns också tillgänglig genom gräsmatt- och trädgårdscenter, eller kanske lantbrukar/utfodrings-affärer. Det används som behandling mot kvalster och som tillsats i pressfoder och i garvningsindustrin. Pröva också biodlingsaffärer. De som inte kan få tag på myrsyra kan använda oxalsyra, en träblekning/rengöringsförening från järnhandelsaffärer. Oxalsyra reagerar med svavelsyran och producerar kolmonoxid på samma sätt som myrsyra gör.

 • IV (intravenös) saltlösning-dropppåse i plast och en uppsättning av engångsinlägg. (Flera onlineaffärer säljer dessa, eller försök med ditt lokala apotek. Kostar runt ca 35-75 kr. Den måste ha en droppkammare.)

 • Genomskinligt plaströr på 5mm (1/4 tum). (Tillgänglig i järnhandelsaffärer eller akvariumaffärer.)

 • Näsklämma/grepp. (Tillgänglig från apotek eller medicinska förråd.)

 • Vita PVC avloppsrör, åtskruvbara lock och PVS-lim. (Tillgänglig vid varje stor järnhandel.) [info om storlek saknas]

 • Vattentät ledningstejp.

 • Borr.

 • Maskeringstejp.

 • Teflontejp.

 • Skyddshandskar.

Metod

Reaktionskammaren byggs av PVC avloppsröret. Ta två PVC-rör, ett smalare och lite kortare än det andra. Konstruktera två behållare, båda förseglade vid ena änden med lim och lock i ena änden och med lim och det PVC-skruvbara locken i det andra. På insidan av bottenytan av den större behållaren (A) använd PVC-lim för att fixera den smalare behållaren (B). När det är gjort, kommer den vara orörlig, så få den centrerad. Borra två hål i toppen av behållaren A. Ett hål nära kanten av A's skruvbara lock, den måste ha diametern av det genomskinnliga plaströret på 5mm och det andra hålet nära mitten måste ha diameterndroppkammarens utlopp. Ditt mål är att få åtsittande passform, men det kan också ordnas med maskeringstejp, då du trycker tuben genom tejpen efter att först ha skapat ett litet guidehål med en nål för en bättre passform.

I det mindre locket (B) behöver du också två hål borrade, ett för droppkammaren, som går igenom båda locken och ett för dräneringstuben, som bär det heta svavel-CO:et ut från behållaren B till behållare A. Det korta röret som sticker ut från behållare B bör vara hårt fastsatt till utsidans yta av behållare B med fuktighet-resistent tejp. Målet är att få den "smutsiga" CO att dyka upp från den kortare tuben nära botten av vattnet i behållare A, från vilket den kommer att bubbla upp, bli rengjord av vattnet, förlora värmen och syra på vägen till toppen av beållare A. Den lämnar sedan behållare A via slangen till näsan.

Ersätt saltlösningen i den intervenösa saltlösningspåsen med myrsyra. Häll sen väldigt försiktigt svavelsyran i behållare B, fyll tills 75% kapacitet. Skruva tillbaks locket på behållare B. Se till att utfartstuben från behållare B är säkert på plats. Nu, häll vatten försiktigt i det smala området mellan behållare A och B. Skruva sen tillbaks locket på behållare A, och kolla igen att alla rör och tubar är på plats. Sätt i droppkammaren-utfarten eller tuben som medföljer utloppet så att den kan droppa syra genom behållare A in i syran i behållare B.

När klampen som låser den svavelsyrafyllda påsen öppnas är maskinen aktiverad. Myrsyran kommer rinna ner tuben in i droppkammaen och sen droppa sakta in i PVC-reaktions-kärlet (B) som innehåller svavelsyran. Det är viktigt att myrsyan bara droppar in i svavelsyran, för om den rinner, kan det orsaka en explosion, det är därför du har en droppkammare.

Dropppåsen måste vara placerad på en högre nivå än behållaren av svavelsyran. Öppna klampen under droppåsen när näsklampen är insatt och fixerad på plats i näsborrarna med tejp. Myrsyran reagerar med svavselsyran för att producera ren kolmonoxid. Medan DCO produceras, byggs tryck upp i behållare B och CO tvingas genom utfartstuben in i vattnet i behållare A. Från där förs den till näsborrarna via slangen.

H2SO4  +  HCOOH  =  CO  +  H2SO4:H2O

Ett par andetag (av 95% CO) och du är medvetslös, och snart död. Vid 100% koncentration räcker det med ett andetag. Vid så höga nivåer, dödar CO neurologiskt, inte via syrebrist, och dina blodvärden förblir normala (inga körsbärsröda synliga tecken efter döden).

Rök inte under ihopsättandet, kolmonoxid och myrsyra är lättantändligt.

För att skydda andra från skada, bör avlivning ske utomhus eller i ett välventilerat rum. Personer som äntrar rummet senare kan komma att överväldiga sig själva med CO, som är färglöst och luktfritt. Utomhus är bäst.

Kemikalierna är extremt farliga och kan orsaka brännskador vid kontakt. Om du utsätts för kontakt, tvätta området med vatten. Kontakt med ögon kan orsaka permanent skada och möjlig blindhet.

För att skydda dem som kan komma i kontakt med dödsscenen, etikettera all utrustning med text som: "VARNING! RÖR INTE! STARKA SYROR!!" Lämna instruktioner för säker disponering i närheten av dödsscenen.

Behållare i kontakt med syror måste vara ickeplast, för de reagerar med stål. Tjocka PVC-rör är bäst.

Även ett par av andetag av kolmonoxid kan ge hjärnskador.

Att använda en plastpåse över huvudet för att gradvis avlägsna syret från plastpåsen och dina lugnor, gör att du kvävs sakta till döds. Det är en metod som politiker aldrig kan komma att lagstifta bort, och därför är den alltid ett lämpligt alternativ. Du kan få panik och avbryta försöket när det börjar svartna för ögonen, vilket är en nackdel. Men har du en stark vilja och mycket ensamhet kan den fungera för dig.

Se till att knyta av runt halsen med en gummisnodd eller rep som stramar åt så inget syre kan äntra plastpåsen. Ta gärna alkohol, lugnande medel eller andra illegala substanser för att döva ångesten och andningsreflexerna så mycket som möjligt innan. Det ökar signifikativt dödlighets-procenten.

Kvävning med jordnötter är en förbisedd metod som man skulle kunna tro är rätt så obehaglig, men fakta är att den är väldigt enkel.

Personer har flera gånger hållt på att dö av jordnötter oavsiktligt i Sverige. Det är en ganska snabb och enkel metod, man andas bara in häftigt med en eller flera nötter i munnen och personen känner direkt att de har hamnat fel, det framkallar en pågående hosta i ett försök att avlägsna föremålet. Plågandet är inte särskilt långt eftersom man bara hostar tills det svartnar framför ögonen och förlorar medvetandet av syrebrist. Kommer ingen till undsättning är man dödförklarad inom en kvart. Man kan dock behöva försöka flera gånger för att lyckas, men har man tur så går det redan vid första försöket. Den stora fördelen är att man inte har någon tid på att ändra sig.

Djur kan vara ett exotiskt alternativ. Många tänker nog inte på hur många giftarter det finns tillgång till i världen. Dessutom finns djurparker. Men det sista är nog ändå mer av en fantasimetod eftersom det kräver en så noga planering och timing. Dessutom riskerar du att skada djuren eftersom det troligen kommer att ordnas med någon slags räddningsaktion när de ser dig attackeras, och om man gillar djur så antar jag att man väljer en annan metod.

Här gäller det att besöka zoon, djurparker, viltreservat eller åka till platser som geografiskt har farliga människoätande djur i sin natur. Ett frågetecken är att få timingen att stämma, dvs, du måste se till att hoppa in i deras burar, eller klättra över deras murar när de är hungriga, och inte ha oturen att göra det när de blivit matade. Då är det mer troligt att de bara kommer leka med dig. Dessutom vill du inte skada djuren, vilket kommer hända om djurskötare ser dig bli attackerad, eftersom de vet ju inte att du vill dö. Så ta ditt språng på kvällen vid stängningstid eller ännu bättre: Gör ett nattbesök.

Lämpliga djur är gorillor, tigrar, lejon, hajar, alla stora rovdjur.

Dödsfall från ormbett är inte en vanlig självmordsmetod, men som med elektricitet, finns det mycket myter i cirkulation. Vilka ormar ska man använda? Skallerormen porträtteras ofta som dödlig, men i verkligheten är den inte värd din tid. Den mest giftiga skallerormen - Östlig Diamantskallerorm - är ca 1/20 giftig som en kobra och chansen att dö är liten, även om du blir biten av flera stycken samtidigt.

Vad händer när du blir biten? Glöm allt du sett i filmer. Det finns ingen orm i världen som dödar dig på några sekunder, det är faktiskt sällsynt för dödsfall att inträffa under tre timmar. De exakta detaljerna av vad som händer när blir biten beror på vad för slags orm det är. Eftersom en svensk huggorm inte på långa vägar är lika dödlig som de mer exotiska arterna, har du störst chans på ett zoo eller någon person med en hobby för ormar som importerat en av de få riktigt dödliga arterna.

Symptom innefattar huvudvärk, illamående, uppkastning, förvirring och förlorat medvetande. Dödsfall från ormbett kan inträffa hastigt (en halvtimme), men vanligtvis tar det mer än 3-4 timmar. En snabb död är huvudsakligen associerad med vissa arter, t.ex brunormen, och sker pga hjärtfel. Annars inträffar död genom respirationsförlamning.

Det finns effektiva serum tillgängliga för alla ormar och om den administreras i tid reducerar den dödligheten till mindre än 1%. Första hjälpen är också effektiv i att reducera mortalitet. Det innefattar hålla offret inaktivt, immobilisera den bitna lemmen och tillämpa ett tryckförband runt såret.

Det är därför rätt tydligt att du kan öka dina chanser av att dö om du vänder på dessa råd, t.ex: massera den bitna lemmen och springa omkring. Giftet transporteras genom lymfa-systemet och inte av blodet, så att öka ditt blodflöde kommer inte att i sig självt att påskynda döden. Kom också ihåg att en uppretad och ilsken orm injicerar mycket mer gift än normalt, och bits fler gånger än en. Därför är risken att dö alltid större från rasande ormar.

En livsfarlig och giftig orm har en kombination av tre attribut:

 • Ett mycket starkt gift.
 • En aggressiv natur, och
 • möjligheten att injicera stora mängder av gift.

För att en orm ska vara farlig för människor måste den också vara vanlig i stor-befolkade områden. Nästan alla riktigt dödliga ormar i världen finns i Australien. Här presenteras fyra av dem, som är ansvariga för nästan alla dödsfall från ormbett i landet.

 • Inlandstaipan (Oxyuranus microlepidotus) eller Västlig taipan (Oxyuranus scutellatus). Allmänt ansedd som den farligaste ormen i världen. Utan behandling (motgift) är ett ordentligt bett från en taipan nästan alltid dödligt.
 • Tigerorm (Notechis scutatus). Aggressiv orm som har en obehandlad dödlighet på 45%.
 • Dödsorm (Acanthopis antarcticus). Kort, fet, sällsynt orm som är svår att hitta med samma dödlighet som Tigerormen.
 • Brunorm (Pseudonaja textilis). Ligger bakom ca hälften av alla dödsfall, mest för att den återfinns i befolkade områden. Attackerar direkt om den känner sig hotad. Chansen att dö från ett bett är ändå relativt liten eftersom den injierar en så liten mängd. Men ändå dödar den snabbare än av alla andra giftiga ormar.

Det finns många giftiga spindlar i världen, men bara några få är farliga för människan eftersom de flesta spindlar klarar inte av att penetrera människohud eller är bara inriktade på att fånga och döda insekter. De som är farliga för oss är främst dessa fyra av vilket du kan läsa om mer detaljerat nedanför: Svarta änkan, Brunspindel, Sydney funnel-web spider och brasilianska mindre markfågelspindlar.

De ogiftiga spindelbetten kan ju självklart också vara farliga pga infektionsrisken vilket kan leda till, om såret får gå obehandlat, blodförgiftning och döden. Men en krångligare exitmetod får man leta efter och har du en fobi för spindlar generellt är det ett ännu otrevligare hej då till omvärlden.

Svarta änkan (Black widow; Latrodectus mactans) och andra änka-spindlar av klassen Latrodectus är den vanligaste bitorsaken pga dess utbredning i tropikerna och södra USA, men även i andra varmare klimat. När det gäller dödsfall är det sällsynt, även om barn och äldre löper större risk att dö. Medan hanen är ofarlig och mycket mindre anses honans gift mer är 15 ggr starkare än det av en skallerorm. Symptom är illamående, lokaliserad smärta, svullnad, rodnad och muskelkramp och andnöd och botas med serum.

Brunspindel (Brown Recluse spider; Laxosceles reclusa och Laxosceles laeta) är farlig pga de vävnadsskador som kan uppstå vid de otroligt smärtsamma betten. Nervgiftet dödar cellerna, nekros, runt såret och framkallar allvarliga systematiska symptom och får man inte läkarhjälp löper man risken att drabbas av allvarliga skador när giftet "äter" bort kött och hud. Symptom är feber, huvudvärk, frossa, och i ovanliga fall kan det orsaka kräkningar och njurskador.

Sydney funnel-web spider (Atrax robustus) anses som en av de allra farligaste i världen, även om de är restrikterade till enbart områden runt Sydney, Australien. Hanarna är dem med mest gift och som kan orsaka dödsfall. Symptom efter ett bett inkluderar lokal smärta, illamående, förlamning i munnen, magsmärta, svettning och avsöndring av saliv. Ett serum finns och inga dödsfall har nortets sen dess introduktion.

Brasilianska mindre markfågelspindlar (Brazilian wandering spiders; Phoneutria fera) Dessa spindlar i tarantel-storleken hittas ibland i bananklasar importerade från Brasilien. Underligt nog är många av dess bett torrbett, men om gift sprutas in kan resultatet bli väldigt allvarliga för offret. Extremt snabba och farliga.

Här samlas alla exitmetoder som har att göra med vassa blad, knivar, och svärd, och som man kan gissa betyder och innehåller dessa metoder rätt så ordentligt med våld och blod. Det betyder att gillar du inte synen av ditt eget blod, läs vidare under någon annan rubrik. För er andra så kan nämnas att favoritmetod här självklart är förblödning efter att ha skurit sina handleder. Klassikern. De andra är mer "utländska" i sitt urpsrung och utövning.

Blodförlust är en populär och vanlig självmordsmetod, men passar inte alla, speciellt de som inte tål synen av blod. Vanligen skär man upp sina handleder och förblöder till döds.

För avlivning av djur används förblödning för att garantera dödsfall efter elektrisk chock eller annan medvetslöshet, och eftersom människan är ett djur, gäller till 99% samma sak. Ett varningens ord är att oro är associerad med låg blodvolym.

Böj dina handleder mot dig, hitta vecket och skär ett sår diagonalt, så djupt du kan åstadkomma; försök med rakblad. Att ligga i ett varmt bad kommer att öka blodflödet till området och göra blodvesslorna närmare huden, vilket gör de lättare att skära av. Kom ihåg att rakblad blir rätt svåra att hålla när de täcks med blod, så en kniv med ett bra skaft är att föredra.

Det bästa sättet att utföra detta på är:

 1. Skaffa en stor skål, full av isvatten. (mycket is)
 2. Placera din arm i den för en timme. (gör ont i början, domnar sen av)
 3. Ta ett rakblad eller vass kniv.
 4. Skär längs handleden där den möter handen.
 5. Skär sen 45 grader ner rakt över handleden.
 6. Sen ner i mitten av din arm tills det börjar göra ont.

Nyckeln till att skära sönder dina handleder är att göra djupa och långa sår; inte över dina handleder, utan upp dina armar, skada dina artärer och gör ihopklumpning svårare. Det är också bättre att sitta i ett varmt bad eller dusch, hettan gör att blodflödet fortsätter och lugnar ner dig, men det gör också att ditt hjärta pumpar mera för att kyla av kroppen.

Lite alkohol i ditt system är inte heller fel eftersom det förhindrar blodklumpning, kan stoppa ångestattacker och även begränsa smärtan. Höj dina ben när du sitter i badet, det gör att blodet från de lägre regionerna kommer tillbaks till kroppens center, där det kan pumpas ut fortare, och hindra yrsel efter ett tag.

Resultatet av en lyckad handleds-skärning är: Du blir kall och känner dig frusen över kroppen; du känner dig ostadig efter att ha förlorat mycket blod; och du känner dig trött. Du kan känna yrsel och kommer att börja bli sömnig. Du känner ditt hjärtslag genom hela kroppen, och en underlig känsla av pulsering i dina armar och ben, allt eftersom timmar passerar och ditt blodtryck faller.

Genomsnittlig tid det tar att dö av en handleds-skärning beror på din vikt, längd, och hur djup och stora såren är. Kom ihåg: Skär uppåt mot armen för att öppna dina vener. Medelsnittstid är minst 2-4 timmar. Kanske längre, om du väger mer och har en stor kroppsmassa. Sätt på en CD, tänd ett ljus, drick alkohol och ta några sömntabletter. Sitt i ett varmt bad och låt allt bara försvinna bort...

Viktiga artärer är i armen, skär från armbågen ner till handleden, längs artären, i benen finns stora artärer och faktiskt penisen, om du är modig nog, och vågar. Många som skär sig i handlederna slutar när dom ser blodet spruta ut i takt med pulsen, medan de i verkligen bara nått vener istället för artären. Kroppen skyddar sig också mot blodförlust genom att stänga av blodflödet efter ett tag och centralisera blodet till kroppens mitt och hjärnan.

Det är rätt svårt att skära sönder handlederna och träffa en artär, många når en ven och ser blodet och tror de träffat en artär och det är klart. Fel, artären finns bakom venen, vilket också pulserar, men inte lika mycket, så du måste fortsätta skära även när blodet sprutar ut.

Artären måste också kunna stå emot högt tryck, så den är rätt tuff och seg. Och när du når den är du troligen rätt så svag. Pga av kroppens naturliga skydd mot blodförlust, misslyckas många självmord, som egentligen är ett rop på hjälp. Många får panik efter ha skurit sig, och ringer ofta själva efter en ambulans och försöker starta sitt liv igen. De ser världen från en annan synvinkel efter sitt självmord, och brukar använda det som en startpunkt i deras nya liv.

Ett tips kan vara att använda samma utrustning som snvänds när du donerar blod till en blodbank, dvs, en nål i ett blodkärl och en bit plasttub. Det låter som att det skulle kunna avlägsna flera av nackdelarna med den vanliga handleds-metoden.

Om du vill blöda ihjäl finns det två vägar att följa. Inuti varje lår finns det artärer som är ca 2,5 cm tjocka, en blodförlust från dem kommer att leda till döden inom några minuter. Om du vågar så räcker det med ett hugg och ett sprut av blod du inte kommer att tro, och ingen chans att stoppa det. Snabbt.

Armhålorna eller höftbensartärerna är andra mål. Skaffa en ihålig tub med en skäreggsyta. Du kan trycka in den och blöda rejält. Höftbensartärerna är svåra att nå, om du inte har ett hagelgevär och kulor att tillgå. En anatomibok kan hjälpa dig.

Artärerna runt de blodförseende venerna på insidan av armbågarna är andra möjliga mål. Ta ett par drinkar (mot illamående och synen av blod), bind ett gummiband hårt runt din övre arm, ta ett rakblad och skär ett litet sår på 1 cm. Blodet töms fort. Det kan vara svårt att träffa artären, så undvik om du inte är säker.

Att skära halsen av dig själv är svårt och obehagligt plus det faktum att halspulsådern skyddas av din luftstrupe. För att skära sönder halspulsådern krävs ett sånt stort jack att du nästan måste halshugga dig själv för att lyckas.

Giljotin eller fallbila är ett verktyg för avrättning genom halshuggning som introducerades i Frankrike 1792 i samband med den franska revolutionen. En giljotin består av två vertikala skenor och en snedställd bila. Vid avrättningen frigörs bilan från sitt högsta läge och hugger igenom det fastlåsta (med en bygel vid halsen) offret.

Giljotinen ansågs länge vara ett modernt och mer humant avrättningsredskap eftersom det var snabbt och lindrigt mot den avrättade och tillämpades på alla som dömts till döden. Tidigare hade olika avrättningsmetoder använts för olika samhällsklasser. Man trodde på den tiden också att giljotinen innebar en smärtfri och omedelbar död och var därför mer humant. Numera anser en del experter att offret kan förbli medveten för upp till 30 sekunder efter halshuggningen.

En svårdömd metod. På ena handen snabb och effektiv som tusan. På den andra, en högst obehaglig och "ofin", kanske ovärdig död med en hög motbjudande faktor som avskräcker 99.99% av alla som planerar att lämna oss. Dessutom är det ytterst svårt att få tag i en fungerande giljotin, om du inte är händig nog att bygga en själv. Kanske kan bilden nedanför vara till hjälp om du är intresserad i gör-det-själv metoden.

En enkel ritning av en fungerande giljotin.

Halshuggning är en teknik som kan medföra hastig medvetslöshet och är snabbt genomförd. Däremot kan hanteringen och tyglandet för att utföra tekniken vara oroande. Data visar att elektrisk aktivitet i hjärnan varar i 13-14 sekunder följande halshuggning. Den kan vara estetiskt oroande för personal som utför eller bevittnar tekniken.

Antagligen kan ett mänskligt huvud se i 20 sekunder efter halshuggning. Precis efter svärdet, giljotinen, bilolyckan eller vad det var som avlägsnar ett huvud från sin kropp känner du en lätt och illamående känsla. Sen ser du stjärnor eller svarta fläckar. Ljud som låter har en högre ton. Du känner dig kall runt käken och tunga eftersom blodet lämnar ditt huvud. Försöker du prata, är allt som kommer ut blod eftersom din röstbox och hals är borta. Sen kommer sakta krypande en känsla av mörker och is, och du dör.

Kan användas på tågrälsen ihop med en överdos av sömnmedel för en säker metod. Eftersom en giljotin är svår att få tag på idag, om du inte är händig och kan bygga en, är en tågräls det bästa sättet att lämna jorden med metoden halshuggning.

Har du ett knivskarpt svärd hemma, kan du försöka denna antika självmordsmetod, beprövad av japaneser i sekel. Men numera förbjuden i sitt eget hemland, hur man nu upprätthåller ett sånt förbud? Du måste orka och lyckas sticka rakt igenom din mage och buk med svärdet så det kommer ut på andra sidan före du svimmar av smärtan. Trendigt val.

Denna artikel beskriver i detalj hur du går till väga för att avsluta ditt liv med att sticka en kniv eller vasst föremål genom hjärtat. Du behöver en slipad vass jaktkniv utan någon slags eggad sida. Köp en ny eller få den slipad hos en knivmästare. Du kan också behöva någon slags drog för att arbeta upp modet. Ordna alla farväl i brevform och placera kniven precis där revbenen slutar mitt på bröstet med det vassa bladet riktat uppåt.

Lägg dig sen på marken och låt kniven glida in i din kropp av din tyngd med en stark uppåtvinkel eller stå upp och för kniven in på samma sätt med ett snabbt hugg. Detta är en tuff och svår metod som kräver en viss psykologisk stabilitet och vilja för att lyckas. Är du rädd för blod eller tycker det är en onödigt drastisk metod, välj en annan. Det är ingen skam att välja en självmordsmetod som passar just dig.

Vapen kan betyda allting möjligt när man tänker på det. Pistoler, knivar, tegelstenar, träpåkar. Under den här rubriken hittar du mest information om skjutvapen. När man talar om självmord med vapen brukar oftast skjutvapen nämnas, och oftast högkalibriga gevär och pistoler riktade mot någon del av huvudet. T.ex skjöt sig Kurt Cobain med ett gevär genom munnen.

Nervgasen sarin är en oerhört giftig substans som är en av världens mest farliga krigsvapen. Som ett kemiskt vapen är den klassifierad som ett vapen av massförstörelse av FN och förbjuden under flera konventioner. Den liknar i struktur och biologisk aktivitet en del vanliga insektsdödande medel. Det uppskattas att sarin är mer än 500 ggr dödligare än cyanid.

Vid rumstemperatur är sarin en färglös, luktlös vätska som avdunstar oerhört lätt. Precis som andra nervmedel attackerar sarin nervsystemet i den mänskliga kroppen. Sarin stör nervsystemet genom att hämma olika enzymer så att motornervimpulser till muskler och organ fortsätter sända oavbrutet.

Symptom vid intagande genom huden, munnen eller lungorna av bara 0.01 mg/kg kroppsvikt är snuvig näsa, trånghet i bröstet, utvidgning av pupillerna, följt av andnöd, illamående och dreglande. Offret förlorar sen kontrollen över alla kroppsfunktioner. Fasen avslutas med ryckningar som till slut leder till medvetslöshet och offret kvävs som en konsekvens av krampaktiga spasmer, allt inom en minut. Personer som överlever riskerar permanent neurologisk skada.

Detta inslag är mer menat som ett roligt exempel på vad man bör undvika i ett självmord, men också för att utbilda självmordskandidaten om olika preparat, båda lämpliga och olämpliga.

Skott bör utföras av en tränad person och använda ett vapen som passar situationen. Vapnet bör riktas så att projektilen äntrar hjärnan, och orsakar direkt medvetlöshet, vilket sker omedelbart om kulan förstör en stor del av hjärnan. Nackdelar är att det är estetiskt otrevligt och otilltalande.

Det bästa siktet är ögat, men det undviker dom flesta eftersom det är väldigt obehagligt. Men alla vinklar som pekar mot hjärnan eller sidan av huvudet är bra och är troliga att inte studsa av. Kulan ska vara så grovkalibrig som möjligt. Undvik skjutvapen som avfyras på andra sätt än centrerat.

Målet är din hjärnstam och inte din hjärna nödvändigtvis. Varför? Jo, för att man kan överleva med en förlorad del av hjärnbarken, som inträffar t.ex när personer drabbas av stroke. Man man kan INTE överleva en förlust av hjärnstammen som kontrollerar andningen, uppvakning och hjärtfunktioner.

Den goda nyheten är att tillräckligt med blödning i kraniumet (utan ingrepp) kommer att pressa ihop hjärnnstammen och trycka ut den i botten och det kommer att döda dig. (hjärndöd) Nog med uppsvällning i hjärnan (hjärnödem) har samma effekt (döden). De två senare processserna (blödning och uppsvällning) tar dock tid och kan eventuellt vara återvändbara.

Förstörelse av hjärnstammen är hopplöst svårt och framgångsrik. Det gäller att välja rätt vapen och mål, och denna text utgår ifrån att du inte kan hantera ett vapen. Om du inte kan kontrollera ett skjutvapen är ett skrapsår på ditt huvud istället för döden en sannolikhet.

Placerar du ett vapen i munnen, hagelgevär eller inte, och din vinkel är för hög i toppen av din mun, kan du spränga igenom din bihåla, ögon eller pannbenlob och överleva men i realiteten ödelägga din lukt, syn och ansikte. Detta är en hemsk överlevnad och inte ovanlig. Om ditt sikte är för lågt, om du praktiskt tagit sväljer pipan, kommer du missa hjärnan helt och hållet och är det i mitten, tvärs över, skära av ryggraden (vilket kan vara dödligt). Siktar du för mycket åt sidan, skadar du olika luftleders mjuka vävnader.

För att framgångsrikt använda din mun som ingång måste du sikta upp mot hjärnstammen och förhoppningsvis blåsa bort baksidan av ditt huvud, vilket kan beräknas som en 100%-ig utgång. Än en gång, nog med tid och ouppmärksamhet så är dessa skador dödliga från blödning, svällning, kompression eller efterföljande infektioner. Mun-metoden kan vara svår att bemästra.

Det klassiska tinningskottet, vilket är i mitten på huvudet vid ögonhöjden är dum. Den hjärnstrukturen du kommer att träffa är de främre loberna. Det motsvarar en front-lobotomi, men kan vara dödlig om den ges nog med tid... Det finns exempel på personer som missat hjärnan helt och hållet och tagit ut båda ögonen samtidigt. Metoden är inte att rekommendera.

Mitten av pannan eller mellan ögon-metoden är bättre för du kan träffa mittlinje-stukturer som mellanhjärnan och hjärnstammen. Det finns exempel, tex en hemlös person som avfyrade en spikpistol mellan hans ögon utan effekt. Spiken missade allting och fastnade i mitten av hjärnan, så mittenhöjds-metoden kan vara ineffektiv.

Det bästa valet måste istället vara direkt i ett öra siktandes över till det andra örat. Med en stadig hand kommer hjärnstammen att krossas. Du kommer inte ens att höra skottet eller känna någonting. Likaså om du avfyrar vapnet rakt in i ögat och siktar neråt kommer att utföra jobbet. Den nervanatomiska idén är att dessa platser följer de respektive kraniumnerverna (optisk, hörsel) in till den viktiga mittenhjärnans struktur. Den här metoden är dödssäker.

För ett hagelgevär räcker det med att vara i närheten av huvudet, pga kraften. Föreslagsvis i munnen siktandes mot toppen av huvudet borde göra susen. Det bästa är att placera kolven på marken eller mot en vägg, sen knäar du framför med pipan i munnen. Det bör förhindra rekylen och misslyckanden.

Efter jobbet är utfört kommer hälften av ditt huvud vara borta och i en massa röra, så var varnad. Din kropp kommer att falla bakåt istället för framåt, pga väggen. Tejpa fast den till huvudet så den är i munnen och det finns ingen chans att du bara blåser bort halva ditt ansikte. Det finns ingen säkrare metod, förutom att stoppa en handgranat i munnen. Om dina armar är för korta, använd din tå som avtryckare.

Metoden kräver mycket viljekraft och se upp för "tvekmärken": kulor som borras in i väggar när du rycker i vapnet för att skjuta. Kurt Cobain tog sitt liv med ett Remington M-1120-kalibergevär med en kula som trängde in i hans huvud från munnen och fastnade, inget blod än från öronen syntes.

Kaliber är ett mått för att mäta ett skjutvapens diameter inuti pipan. Den mäts i första hand i tum och uttrycks i antingen hundradelar eller tusendelar av en tum, så .22 kaliber är 0.22 tum. Andra populära kaliber är .357, .38 och .44 kaliber. Måttet används mest i England och USA. Utanför de länderna uttrycks oftast kalibern av ett vapen i millimeter (mm).

Kalibern av ett vapen används oftast informellt att beskriva vad för slags vapen det är. Dvs, en .45 kaliber pistol kallas en '45', en 9 mm halvautomatisk pistol kallas för bara en '9mm', en .380 kaliber kallas för en '380', etc.

Notera att kalibermåttet är bara en grov uppskattning av kraften i vapnet. Andra variabler som måste tas med i beräkningen är patron/kul-vikten och formen, krutkapaciteten i patronen/kulan, längden på pipan, och operationsbelastningens höjdpunkt.

för en bra lista på olika skjutvapens kaliber, se LÄNK.

NRAs (National Rifle Association) tre grundregler för säker skjutvapenhantering:

 1. Peka alltid vapnet i en säker riktning.
 2. Håll alltid ditt finger från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
 3. Håll alltid vapnet oladdat tills redo att användas.

NRA:s regler vid förvaring eller användning av ett vapen:

 • Känn ditt mål och vad som finns bakom. Var absolut säker att du identifierat ditt mål bortom allt tvivel. Lika viktigt är att vara medveten om området förbi ditt mål. Det betyder att observera ditt blivande område av avskjutning före du avfyrar. Avfyra aldrig i en riktning där det förekommer människor eller någon annan potientiell risk för missöden. Tänk i första hand. Skjut i andra hand.
 • Var säker på att vapnet är säkert att manövrera. Precis som med andra verktyg, behöver vapen regelbundet underhåll för att fortsätta fungera. Regelbunden rengöring och riktig förvaring är en del av vapnets generella underhåll. Om det finns något tvivel rörande ett vapens förmåga att fungera, bör en kunnig gevärssmed undersöka vapnet.
 • Vet hur du handsas med vapnet säkert. Före du hanterar en pistol, lär dig hur den fungerar. Känn dess grundläggande delar, hur du säkert öppnar och stänger det, och avlägsnar ammunition från pistolen eller magasinet. Kom i håg, ett vapens mekaniska säkerhet är aldrig idiotsäker. Inget kan aldrig ersätta säker vapenhantering.
 • Använd bara korrekt ammunition för ditt vapen. Bara pellets, patroner eller granater designade för ett speciellt vapen kan avfyras säkert i det vapnet. De flesta vapen har ammunitions-typen stämplad på pipan. Ammunition kan identifieras genom informationen tryckt på asken och ibland stämplad på patronboxen. Skjut inte ett vapen om du inte vet att du har rätt ammunition.
 • Bär skydd för ögon och öron. Vapen är högljudda och buller kan orsaka hörselskador. De kan också avge skräp och heta gaser som kan orsaka ögonskador. För dessa skäl, bör skjutglasögon och hörselskydd bäras av skjutare och åskådare.
 • Använd aldrig alkohol eller droger före eller medan du skjuter. Alkohol, likväl andra substanser nedsätter din förmåga och normala kropp och mentala funktioner, och får därför inte användas medan du hanterar eller avfyrar vapen.
 • Var medveten om att vissa typer av vapen och många skjutningsaktiviteter kräver ytterligare säkerhet- och försiktighetsåtgärder.
 1. Besök en vapenaffär. (eller den svarta marknaden)
 2. Välj en 9mm semi-automatisk handpistol.
 3. USA: vänta på bakgrundskoll. Sverige: glöm inte att köpa rätt sorts ammunition svart.
 4. Köp ett paket av 9mm Luger Glaser Safety Slugs.
 5. Gå hem.
 6. Skriv ditt testamente.
 7. Få det attesterat och skicka en kopia till din advokat.
 8. Gå hem igen.
 9. Skriv ett avskedsbrev till dina nära och kära, och kom ihåg att placera det där det inte skadas vid självmordet.
 10. Se till att dina husdjur har tillräckligt med mat och vatten.
 11. Torka bort överskott av olja från vapnet.
 12. Pressa tillbaks reglaget och sätt in en Glaser Safety Slug (avrundade går mot fronten). Släpp tillbaks. Du kan behöva slå till sidan med handen för att få kulan att hamna rätt.
 13. Lägg undan resten av förpackningen av ammunition, du kommer inte att behöva den, och du vill inte lämna en laddad pistol obevakad efter din död.
 14. Sätt i det tomma magasinet, en del vapen kan inte avfyras utan att magasinet är insatt. Se til att det är korrekt placerat genom att slå till med handen.
 15. Sätt dig i en bekväm fåtölj.
 16. Ta bort säkringen.
 17. Placera mynningen i munnen, pekandes lite uppåt och mot bakre delen.
 18. Krama mjukt avtryckaren tills pistolen avfyras.

Ett hagelgevär nedstrippad och omgjord eller något liknande avfyringsföremål avfyrad bak på huvudet, om du inte har tillgänglig till grovt rådjurshagel, är en likvärdig självmordsmetod till att använda köpta skjutvapen. Denna konstruktion kan med lätthet tillverkas i hemmet med bara två rör av rätt styrka och storlek och en avfyringsmekanism, däremot kan ammunitionen vara svårare att få tag på.

Idealt skulle man bara köpa ett hagelgevär, men inte alla är så lyckliga att de lagligt kan göra det.

Denna konstruktion går ut på att ha ett mindre rör som man tappar inuti ett större rör. Båda rören är ihåliga. Avfyringsmekanismen som fungerar som ett skjutvapens hane, är ett enkelt metallstift fasttejpat mellan patronen och tejpremsan när det ligger i det inre rörets botten.

Patronen sitter alltså fasttejpad med stiftet i det inre rörets ihåliga botten och farten när man tappar det inre röret i det yttre större röret är kraften som får patronen att explodera när den når en hård betonggrund eller liknande. Metallstiftet avfyrar vid kontakt med marken patronen ut genom både det inre och yttre röret för att förhoppningsvis blåsa skallen av dig.

Rörens storlek är viktiga så att det inre röret med patronen faller fritt, men inte för bred så det blir glapp mellan de två rören, vilket kan få patronen att lossna.

När du är redo, placerar du pipan i munnen, framåtböjd över röret på knä på ett stengolv eller liknande underlag, och låter den mindre röret falla och väntar på döden.

ASCII-teckning:

| |   | |
| | | |
| | | | <- yttre röret. | | | | | | | | | ||---|| | | || || | | || || | <- patron inuti det inre röret.
| ||___|| |
| || || |
| ---o--- | <- botten av det inre röret med metallstiftet
| | fasttejpat på botten av patronen längst
| | ner i det inre röret som agerar avfyrare.
| |
-------------- <- betonggolv.


PS. Denna webbsida har flera gratis ritningar i PDF-format på hemmagjorda skjutvapen: www.thehomegunsmith.com. DS.

 1. Gå till en byggaffär och köp en spikpistol (Remington Model 490), ett paket 2.54 cm spikar och ett paket kraftiga .22-kaliber kraftladdningar.
 2. Gå till en sportaffär och köp ett paket av .32 kaliber ammunition.
 3. Ladda en av de .22-kalibriga kraftladdningen in i brytningen av spikpistolen.
 4. Ladda en spik in i mynningen av spikpistolen.
 5. Ladda en .32 kaliber-patron i mynningen av spikpistolen.
 6. Pressa mynningen av spikpistolen stadigt mot sidan av ditt huvud för att trycka ihop avfyringsstiftfjädern.
 7. Tryck av.

Bränningsstiftet kommer att detonera den .22 kaliber-kraftladdningen, vilket kommer driva huvudet av spiken in i tändhatten av den .32 kaliber-patronen, vilket orsakar .32 kaliber-kulan att skjutas ut från pistolen och in i ditt huvud.

Köp en låtsaspistol som ser verklig nog ut från ett avstånd. Bli stoppad av en polis, och från ett avstånd bli känslomässig och dra vapnet. Vägra att släppa det när polisen befaller det. Ta en skottposition och sikta med leksaken. Bäst är att dölja din kropp förutom ditt huvud när du börjar med äventyret.

Svårt att få tag på detonator och bra sprängämnen, om man inte använder hemmagjorda sprängmedel från underground-webbsidor, vilket är extremt riskabelt. Men om du lyckas få tag på bra grejor och har en lite vetskap om dess effekter så är metoden 100%-ig. Se till att arrangera på en plats där ingen annan kommer till skada.

Det ultimata är självklart att få tag på högexplosiva sprängämnen som dynamit eller plastsprängmedel som nitroglycerin. Använd helst inte krut, hemmagjorda sprängämnen eller andra 'slöa' sprängämnen. Spänn fast det till din panna med en detonator och BOOM! Om du kan få tag på en handgranat, använd den, det är troligen det bästa sättet att utföra den här metoden.

Recept för att skapa sprängmedel kan hittas, tillsammans med lämpliga varningar, i nyhetsgruppen rec.pyrotechnics FAQ.

Självförsvarsprodukter och andra kemiska överfallsprodukter är till för att immobilisera en attackerare tillfälligt, utan att döda, till skillnad från skjutvapen, så effekterna kommer aldrig att bli värre än så, om du vänder vapnen mot dig själv. Dessutom är de olika svåra att få händerna på i ett land som Sverige, som vägrar låta sina medborgare införskaffa några som helst vapen till självförsvar.

Tårgas är ett upploppskontrollmedel, krigsvapen och självförsvarsprodukt, men samtidigt en icke-specifik term för alla kemikalier som används för att sätta någon person tillfälligt ur spel genom att irritera ögon, slemhinnor (oral, nasal, bindhinne och trakeobronkial) och/eller andningssystemet. Effekterna är blodsprängda svidande och tårfyllda ögon som sticker och värker, ibland förekommer också avsvimning och tillfällig blindhet. Andra fysiska effekterna är illamående, förlust av balanssinnet, förvirrning och allergiska reaktioner. Alla symptom försvinner efter exponeringen upphör.

De kemiska ämnen som används är benzyl bromide, ögonretmedlen CS (orto-chlorobenzylidene-malononitrile), CN (chloroacetophenone), CR (dibenz (b,f)-1,4-oxazepine) och respirationsretmedlet OC pepparspray i så låga doser att de inte dödar. Till skillnad mot människor har djur som hästar och hundar en låg känslighet mot tårgas, vilket gör de ideala redskap för polisen.

Pepparspray används på mycket av samma sätt som tårgasspray. Den aktiva ingrediensen är capsaicin, vilket är en kemikalie som utvinns naturligt från frukten av plantorna i klassen Capsicum genus, t.ex kajennpeppar, chili och andra starka kryddplantor. Pepparspray är också känd som OC spray (från "Oleoresin Capsicum") eller OC gas. Pepparspray komer i olika styrkor där polisen har den starkaste medan den civila sorten är ca hälften av polisens styrka.

Pepparspray har olika laglig status i olika länder. I Storbritannien är den olaglig, medan den är godkänd och tillgänglig i USA i olika grader. Effekterna är som sagt kortvariga och icke-dödliga, även om de långvariga effekterna inte har grundligt studerats eller publicerats. Ihop med andra metoder kan dock pepparspray vara användbar.

Med termen sjukdomar kan menas allt möjligt. Men för praktikens skull täcker vi här såna som kan vara dödliga. T.ex HIV/AIDS, bakterier och virus. Det finns naturligtvis många olika sjukdomar som drabbar människan, men många är inte speciellt sannolika från ett svenskt perspektiv. Hur troligt är det t.ex att försöka smittas av ebola eller den köttätande resistenta dödsbakterien?

Blodförgiftning, sepsis, är en infektion som orsakas av bakterier som har kommit in i blodet och förökat sig. Orsakerna kan vara infektion i urinvägarna, på huden, efter operationer, i luftvägarna, tarminfektioner med salmonella, och speciellt kan kontakt med streptokocker eller stafylokocker snabbt utvecklas till ett allvarligt tillstånd med blodförgiftning. Dessutom är personer med nedsatt immunförsvar extra känsliga att utveckla blodförgiftning.

Vanliga symtom är feber, frossa, muskelvärk, trötthet, utslag på huden, kräkningar och diarré. Vid allvarlig blodförgiftning kan hela kroppen påverkas med blodtrycksfall, försämrad njurfunktion, förvirring och påverkad andning som följd. Behandling sker med höga doser av antibiotika i injektionsform (spruta eller dropp). Efter en tid går man över till antibiotika i tablettform.

Sannolikheten att dö från obehandlad blodförgiftning är hög, men av symptomen att döma är det en obehaglig och krånglig väg att vandra. Att springa omkring och försöka få blodförgiftning genom att skapa sår och inte tvätta dem är lika dumt som att sticka sig själv på kanyler och hoppas få AIDS. Däremot om du skulle drabbas naturligt av tillståndet kan du lika gärna använda det. Se till att kombinera med smärtstillande och mycket alkohol.

Botulinbakterien, som orsakar matförgiftning (botulism), är den mest giftiga substansen (botulismtoxin) känd för människan. Vid bara 1 ng/Kg dödar den. Det är därför terrorister så gärna vill få tag på den för att använda i en "smutsig bomb." Sprängd över en stad skulle den döda tusentals av människor.

Den är däremot extremt svår att framställa på syntetisk väg och om du inte vill få ditt hem rädat av SÄPO, skulle jag undvika metoden. Du kan annars medvetet försöka få matförgiftning genom att konsumera dålig och skämd mat, t.ex skaldjur som legat i värme, möglig mat, rutten feta maträtter. Det krävs som du hör däremot mycket hård disciplin för att kunna förtära födan och är därför inte att rekommendera.

Den amerikanska motsvarigheten till Konsumentverket, FDA (Food and Drug Administration), har annars så vänligt försett oss med en eBok med en lista på maträtter, mikroorganismer, parasiter, virus, naturliga giftämnen och bakterierna som man kan hitta däri som kan vara giftiga och även dödliga. "Bad Bug Book" finns på addressen http://vm.cfsan.fda.gov/~mow/intro.html.

Chock (anafylaktisk reaktion; Anafylaxi) är en intressant "dödare" eftersom den kan utlösas både från psykologiska och/eller fysiska incidenter.

Ofta hör man ordet i samband med personer med allergi som utsatts för en stor mängd allergi­framkallande ämnen som kroppen tidigare utvecklat antikroppar och är överkänsliga emot. När kroppen på nytt utsätts för ämnet, reagerar dess försvars­system med så kraftiga allergiska symtom att det kan hota livet. T.ex vid stick av bi och geting eller födoämnen som t.ex jordnötter, andra nötter eller fisk. Men en fysisk reaktion kan också förekomma när en patient är överkänslig mot smärtstillande medel.

Den psykologiska chocken efter en traumatisk syn eller upplevelse likknar den allergiska och är också en bakgrund till svår chock. Kroppen reagerar som vid fara och man får svårt att andas, när allt blod förflyttas till de viktigaste organen huvudet och hjärtat. Andnöd, förlorande av medvetandet och förvirrning sätter in och under tiden kan personen skada sig allvarligt eller förvärra sin situation.

Inledande symptom är hudutslag, lokala svullander, andningssvårigheter, inre oro, obehags­känsla, klåda, illamående och även påverkan på hjärnan och hjärt­funktionen. Symptomen förvärras med buksmärtor, förvirring som kan övergå i sömnighet och medvetslöshet, hjärtklappning och blodtrycksfall. Till sist förlorat medvetande och mycket lågt blodtryck med eventuella blödningar i inre organ.

Behandling finns om man får den i tid med adrenalin, antihistamin/kortison­tabletter, syrgas och andningshjälp och natriumbikarbonat eller särskild saltlösning (elektrolyter) direkt in i en ven. Men om hjälpen inte når fram kan tillståndet vara dödligt. En metod som inte direkt är dödlig, om man inte är allergisk, men som kan vara bra att känna till.

Att försöka infekteras av allvarliga smittsamma barn- eller folksjukdomar som mässling, vattkoppar, påsjuka, kikhosta, röda hund, scharlakansfeber, körtelfeber, etc, fungerar bara om du inte redan haft dem som barn, även då är de meningslösa eftersom de alla är behandlingsbara. Ska du satsa på att smittas av någon social sjukdom, bör du satsa på någon som har ett snabbare sjukdomsförlopp. Förslag: HIV/AIDS, hepatit, herpes eller bältros.

Hepatit är latin för leverinflammation och kommer i olika varianter med olika skaderisker. Det är ingen bra självmordsval av självklara anledningar: De tar för lång tid innan de leder till döden. Men informationen nedanför kan ändå vara bra att känna till i kombinationer med andra självmordsmetoder. Orsaker till att man drabbas av viruset kan vara infektioner, autoimmunitet, läkemedel och gifter. Karaktäristiskt för hepatit är att en del av leverns celler är inflammerade. Det finns vaccinationer för vissa av hepatit-varianterna.

 • Hepatit A-virus finns i avföringen hos personer med hepatit A. Viruset kan överföras via förorenad mat och vätska, såsom mjukglass och vatten. Sjukdomen kan bryta ut i epidemier, men det händer mycket sällsynt i Sverige. Vid hepatit A har man antikroppar mot hepatit A-virus av immunoglobulin M-typ. Antikropparna kvarstår hela livet, men övergår till immunoglobulin G-typ efter ett tag.

 • Hepatit B är mycket smittsamt och smittar främst via blod eller sexuella kontakter. Hudutslag och ledvärk kan finnas. Viruset har längre inkubationstid än hepatit A. Ett otal olika antikroppar kan påvisas i olika skeden av sjukdomen. 5% av hepatit B-patienter avlider pga sjukdomen.

 • Hepatit C smittar via blod och via förorenade sprutor. De flesta får kronisk hepatit. Det är vanligt att missbrukare är drabbade. En akut infektion ger ofta knappt märkbara symtom. Hudutslag, humörförändringar, irritation och ledvärk kan finnas. Hepatit C märks ofta inte förrän när levern är förstörd. 80% av hepatit C-patienter utvecklar kronisk hepatit och får därmed en förhöjd risk för cancer.

 • Hepatit D För att bli smittad med hepatit D måste först levern vara infekterad av hepatit B.
 • Hepatit E Liknar hepatit A, men är farlig för gravida.

Att försöka skaffa AIDS/HIV är ett av de mer besvärligare metoderna. Inte bara är det svårt att hitta någon med viruset som är villig att knulla med dig, du måste även fortsätta ha samlag utan kondom eller annat skydd i månader tills du får ett positivt besked från en provtagning. Sedan följer år av väntan tills sjukdomen blommar ut följt av misär och lidande. Alltså inget att rekommendera för den självmordsbenägna, utan mer för den sadomasochistiska personen med en dödslängtan och mycket tålamod.

Självmord som ser ut som olyckor är för dem som vill undvika folks reaktioner och fördomar, att du lämnade denna värld på ett så skamset och tabubelagt sätt som tyvärr, självmord är i dagens samhälle. Om du älskade och hade en bra relation med och skona sina släktingar och föräldrar med skuldkänslor, och inte vill att de ska få lida för ditt val, kan det vara ett alternativ. Men det kräver också mer planering och tålamod, än andra utgångar. Det finns många olika sätt att åstadkomma en utgång som betyder att de flesta kommer att se på din död som en olycka istället för ett självmord. Här presenteras två stycken.

Fördelarna med alla metoderna är också att försäkringsbolagen definitivt kommer betala ut livsförsäkringen, så du lämnar dina nära och kära med något positivt.

Dykning är ett av de bästa för denna effekt eftersom sporten naturligt har många dödsolyckor årligen, men det kan vara rätt så dyrt att låna eller köpa utrustningen. Dessutom är det svårt att få dyka ensam, något som ökar dina chanser, eftersom nästan alla dykningar sker i grupp för att minska just olyckor.

Den första metoden är att uppstiga 30 meter eller liknande utan att andas ut. Förutsatt att du klarar av det, bör det orsaka att dina lungor kollapsar eller exploderar. Den andra metoden är dykarsjukan - stanna under ytan på 30 meters djup i 30 minuter så kvävet hinner lösas upp. Stig upp snabbt utan dekompressionstid. Det är dock ganska opålitligt och kan orsaka hjärn- och ledskador istället för död.

Den tredje metoden är kolmonoxid-förgiftning - Fyll din tank med det, och håll dig undan från andra dykare. Du kommer insomna ganska snabbt. Se CO-kapitlet. Det avslutande sättet är syrenarkos - Det betyder emellertid att du måste gå ner väldigt djupt (+50 meter) med en syrerik luftmix, och det finns flera nackdelar associerade med det.

Du behöver gå med i en fallskärmshoppnings-klubb för att få tillgång till denna metod. Och andra sidan är dödschansen total, och ett jävla härligt sätt att lämna jorden på, flyg till din död! När du gått med i en klubb, fortsätter du att träna ett tag för att undanröja alla misstankar.

När du sen packar din fallskärm gör du det antingen på ett så dåligt sätt (helst knöligt med massa knutar, men inte för tydligt) eller så skär du av din egen lina. Det är ingen bra idé att bara vägra lösa ut fallskärmen i luften, eftersom vissa fallskärmar löser ut av sig själva och du vill inte ha någon "hjälte" i luften som försöker rädda dig, och som drar med sig själv i ditt självmord.

Angående procedurerna före ett fallskärmshopp finns ett problem. När du har packat din fallskärm så kommer det alltid en van instruktör som först kollar innan du lägger skärmen i containern att allting ser just ut och sedan samma sak igen när du lagt skärmen i containern. Packar du fel blir det väldigt svårt att gå igenom kontrollen. Ett annat problem är den sk "självutlösaren" som är en liten dator som räknar höjd och fart och automatiskt drar i reservfallskärmen om man faller för fort på låg höjd. Den går däremot att stänga av med ett knapptryck, om man vet vad man gör.

När du sen hoppar kommer du uppnå en terminal hastighet på 220 km/h (160 mph/120 kn). Du avlider ögonblicket du når Moder Jord.

Klättra upp på en hög plats, t.ex en bro, berg, byggnad, ta mod till dig att genomföra självmordet, hoppa! Om ingen stoppar dig och du har en väldig otur, så är det adjö!

Bra skäl för att använda en bro är:

 • Mindre chans att träffa någon person. (Det har rapporterats om folk som träffat personer som dött och de som överlevt fängslats för dråp).
 • Mindre gegga och skit på trottoaren. Kom ihåg alla små barn som går förbi och se ditt huvud från insidan. Väldigt traumatiskt.
 • Ingen chans att landa på något mjukt som buskar och träd. Om det finns något där, är det troligen något hårt, och kallas en båt.

Du behöver 10 våningar eller högre och tillgång till taket eller ett öppet fönster. Ta med en bultsax för att få tillgång till taket. Enligt en beräkning är dödligheten för en sexvåningsbyggnad 90% och ökar uppåt efter det. (Försök att landa på betong.) Metoden bör inte användas av personer som är rädda för höjder, men kan ändå vara väldigt skrämmande.

Tillgång är hög i städer, annars svåråtkomligt. Smärtfritt om det görs högt upp nog, men risken finns alltid att du får spendera resten av ditt liv i en rullstol. Någonsin försökt att ta ditt liv paralyserad från nacken neråt?

Råd: Hoppa från ett radiotorn; använd en matta för att överkomma taggtråd du kan påträffa på vägen in.

Att kasta sig ut från ett flygande flygplan är inte bara dyrt, men försätter dina medpassagerare i farozonen likaså. Inget att rekommendera.

Underbart inspirerande, effektiva och vackra platser att använda. Inkomplett lista pga att meterhöjden saknas.

 • Adolf Fredriks kyrka - Stockholm
 • Alnöbron
 • Alviksbron
 • Angeredsbron
 • Apotekarbron
 • Barnhusbron
 • Beckholmsbron
 • Bergnäsbron
 • Bällstabro
 • Centralbron - Stockholm
 • Danviksbro
 • Ekelundsbron
 • Essingebron
 • Essingeleden
 • Forsmobron
 • Fredhällsbron
 • Gamla bron i Sjötorp
 • Gamla stenbron - Karlstad
 • Globen - Stockholm (85 meter)
 • Gröndalsbron
 • Göta Älvbron
 • Hammarsbron
 • Husarbron
 • Huvudstaleden
 • Nockebybron
 • Högakustenbron
 • Igelstabron
 • Johanneshovsbron
 • Kaknästornet - Stockholm (155 meter)
 • Kastellholmsbron
 • Katarinahissen - Stockholm
 • Katarina kyrka - Stockholm
 • Kungsbron
 • Kvicksundsbron
 • Laduviksbron
 • Lidingöbron
 • Liljeholmsbron
 • Lundabron
 • Långholmsbron
 • Mariebergsbron
 • Marieholmsbron
 • Motorvägsbron i Norsholm
 • Norra Järnvägsbron
 • Nya Årstabron
 • Pålsundsbron
 • Reimersholmsbron
 • Riddarholmsbron
 • Riksbron
 • Sandöbron
 • Scandinavium - Göteborg
 • Skansbron
 • Skanstullsbron
 • Skeppsholmsbron
 • Sofia kyrka - Stockholm
 • Stadshusbron
 • Stallbron
 • Stallbackabron
 • Stora Hammarsundsbron
 • Storkyrkan - Stockholm (66 meter)
 • Strömsborgsbron
 • Strömbron
 • Sunningebron
 • Sveabron
 • Svinesundsbron
 • Södra Järnvägsbron
 • Tjörnbron
 • Tranebergsbron
 • Uddevallabron
 • Uppsala Domkyrka - Uppsala (118,7 meter)
 • Vallbybron
 • Vasabron
 • Vaxholmsbron
 • Västerbron
 • Vätöbron
 • World Trade Center - Stockholm
 • Ågestabron
 • Årstabron
 • Älvsborgsbron - Göteborg
 • Ölandsbron
 • Öresundsbron

Denna metod är en variant av att hoppa från en bro, men mer åt det konstnärliga hållet. Du behöver en hög bro, rep, och pianotråd.

 1. Klipp rep och pianotrådar i olika längder. Varje längd får inte vara längre än höjden av bron.
 2. Bind ena änden av repen och pianotrådarna till bron.
 3. Bind repens andra ändarna till olika kroppsdelar, som lår, vader, torso, etc.
 4. Efter det, bind pianotrådarna runt dina leder. (Glöm inte könsorganen...)
 5. När du sen hoppar från bron kommer olika delar av din kropp skäras bort pga pianotråd-öglorna, och dina kroppsdelar hållas uppe av repen, svävande i luften.
 6. Om du gör det rätt ska det sluta med att bara din torso hänger i nacken över havet, motorvägen eller marken.
 7. Har du tur hinner någon fotografera dig och du blir förevigad som ett konstverk.

Det finns flera alternativ och tillvägagångsätt, där det vanligaste är tåg, det kräver en hel del mod och fysisk vilja att genomföra det, och det är alltid en chockartad upplevelse för föraren av fordonet (om du bryr dig om sådana detaljer).

En artikel från Portland beskriver hur någon försökte ta sitt liv genom att ställa sig i vägen för en lastbil. Resultatet blev ett trafikkaos och en krock mellan två långtradare, där en av förarna skadades, och självmordskandidaten undkom oskadad, och anhölls av polisen.

Att hoppa framför ett tåg är ett av de säkraste sätten att ta sitt liv på, pga hastigheten, tyngden och skenorna, titta på musikartisten Ted Gärdestad. Över hela världen begås självmord genom folk som kastar sig famför framrusande tåg, metoden uppfanns och har använts sen den dagen tågen uppfanns.

Tåg-metoden är idiotsäker och det enda sättet du kan misslyckas är om du ballar ut! Tåg är så kraffulla att ingen eller inget har en chans: Rådjur, hundar, katter, bilar, lastbilar, träd och människor har alla mött tåget och alltid har tåget vunnit.

Tåg brukar hålla hastigheter på 64-80 km/h och river sönder allt i deras väg. Och även om de ser dig är det inte säkert att dom kan stanna; stoppsträckan vid den hastigheten är nästan 1½ km efter att dom börjat bromsa.

Du kommer att dö 99 gånger utav 100 varje gång du står eller ligger på spåren. Det kommer inte att bli en ren död, en soppåse kommer att användas för att samla in alla kroppsdelar och sönderrivna organ. Nattetid ökar dina chanser att inte ses ännu mer, ta på dig mörka kläder, och skaffa en tidtabell så du inte ligger på spåren för tidigt.

När det gäller tunnelbanan håller dom en lägre hastighet, men det är ändå en vanlig metod, speciellt i storstäderna. Allt handlar om timing. Du måste hoppa när tåget håller en viss hastighet och inte när det saktar in eftersom du då riskerar att istället bara råka ut för en allvarlig olycka som kan lemlästa och handikappa dig. Eller ännu värre, hamna ihoprullad under det stannande tåget och vid liv och i svår smärta. Det bästa är att du placerar dig i början på perrongen eftersom när tåget kör in på stationen håller det fortfarande en bra och hög hastighet. Var du hamnar på spåret är också viktigt. Mitt framför tåget är bäst och inte på sidan av spåret, men det säger ju sig självt.

Detta är en kategorie som samlar de metoder som involverar de starka krafter som återfinns naturligt, som temperaturer och väderförhållanden. Av de fyra tillvägagångssätt som nämns är den att föredra, och lämpligast med tanke på klimatet, hypotermi. En underskattad metod som faktiskt inte är så brutal som kan tyckas. Detta pga de försvarsmekanismer som kroppen sätter in efter en period av nedkylning och som gör för en märklig resa tills det svartnar för ögonen.

Elektricitet finns i överflöd överallt. Högspänningsnät, eluttag, hushållsvaror, etc. Det finns ett skäl varför man använder elekticitet vid avrättningar, därför att det fungerar, även om det blivit alltmer sällan idag, pga att det anses som ett för grymt straff. Dödlighet bestäms av vilken sorts spänning går igenom dig, och för hur längre. Om självmordet misslyckas, ger det oftast svåra brännskador.

Bry dig inte om 110 eller 240 volt uttagen, de räcker inte till och bränner direkt säkringen. Använd högspänningsnät och de många elstationer som finns över hela samhället. Elektricitets-metoden fungerar bäst om strömmen går igenom huvudet och hjärtat.

Man ser ibland fåglar som kommit i kontakt med högspänningsnätens kablar i luften och som då och då orsakar kortvariga strömavbrott. Levande material som hamnar på kablarna avger oftast eld tills det inte finns något kvar förutom aska, pga den höga spänningen.

Att försöka bli nedslagen av en blixt i hopp om att få ett slut på sit liv genom elektrifiering är en hopplös idé. Även om folk avlider pga blixter som slår ner och igenom dem är det en otrolig abetssam och svårmästrad exitmetod, men om du ändå ska försöka, kan det vara bra att känna till några saker.

Var medveten på väderprognoser. Gå ut och ställ dig på öppna upphöjda platser, inte omgärdade områden med många höga byggnader, utan platsen att befinna sig på när ovädret drar förbi är fotbollsplaner, under trän, fält, vattendrag, osv, i hopp om att blixten väljer din kropp att gå igenom när den utlöses ned mot jorden från himlen. Överlevnadschansen är rätt så stor, även om du träffas.

Att hålla i långa saker av metall ökar dina chanser på öppna fält. T.ex material som golfklubbor, paraplyn, ståltråd eller elektroniska bärbara apparater, staket och verktyg.

Du kan få en gissning om hur långt bort ett åskmoln är från dig genom att räkna 1,2,3,osv, från och med du ser en blixt tills du hör åskmolnet. Numret du får fram representerar hur långt borta det är i kilometer.

Att hitta någonstans avskilt är viktigt, men temperaturen måste vara den rätta, 0-gradigt celsius eller mindre. Men temperaturen är inte enbart vad du måste tänka på, en viktig faktor är hur kroppen svalnar. Du kan sitta i minusgrader och vänta för evigt om du är påklädd och det inte blåser.

Du kommer att dö fortare om det på dagen är blåsigt och regnigt. Bergsräddningar ger alltid mer döda kroppar om det är vått och stormigt än kallt istället för klara soliga dar. Blöta penetrerar dina kläder väldigt snabbt när den drivs av vind; vindkylan är faktiskt mer farligare än kylan själv.

Gå ut påklädd (det hjälper om du dricker dig full först) en våt och blåsig natt när det är -15 och promanera, efter ett tag känner du dig varm, så varm att du vill ta av dig en jacka, sen vill du ta av dig en tröja. Allt medan din kropp kyls ner. Efter en timme känner du dig trött och vill sätta dig ner, skakningar börjar, din kropp sätt att generera värme. Det här är den svåraste biten, när din hjärna förstår att det är kallt. Efter det slutar du skaka, eftersom din kropp inte har någon energi kvar. Du känner dig trött och sömnig, och du kommer att somna...

Om ingen hittar dig, inträffar dödsfall inom ett par timmar.

Eftersom vi Sverige bor nära kalla vatten så kan man ta sjöarna till hjälp. I kallt vatten fryser du till döds på en kvart. Under estoniaförlisningen dog många fler passangerare pga kylan i vattnet och vädret, än om det skulle skett i varmare klimat.

Ett problem med denna metod är att pga att kylan saktar ner ämnesomsättningen, och förhindrar skada på hjärnan, kan människor återupplivas flera timmar efter 'döden' då och då.

I grund och botten handlar den här metoden om att ge dig själv extremt värmeslag. Du bör förlora medvetandet efter några timmar, men att dö kan ta ytterligare timmar. Använd aluminiumfolie för att styra solens hetta mot dig, så du snabbar upp processen lite grann. Försök att minska chansen att du blir avbruten genom att ta luren från telefonen, etc. Börja på morgonen. Det hjälper om temperaturen utanför är över 37 Celsius (över normal kroppstemperatur).

Diverse är metoder som inte kunde kategoriseras på ett lämpligt sätt någon annanstans och som blev över vid redigeringen av denna självmordsguide. Kanske kan du hitta vad du söker här, även om det är osannaolikt. Man kan se på dessa inslag mer som kuriosa och historia än verkliga råd eller rekommendationer, men det beror förstås på din, som läser detta, inställning, livspunkt och åsikt.

Att smälla huvudet (pannan) mot en vägg (cement, metall, etc) är väldigt populärt i fängelser. Emellertid fungerar bara metoden om du är en väldigt stark person. Annars kommer du inte att lyckas bygga upp nog med fart och styrka för att kunna krossa skallen och erhålla den eftersökta dödliga hjärnskadan. Personen som provar på metoden kommer i nio fall utav tio glida in i medvetslöshet före han/hon har uppnått livshotande skador.

Om du kan hitta några obevakade industrimaskiner eller avfallskvarnar, så varsågod, men det är inte ett speciellt roligt sätt att avsluta ditt liv.

Bilkrossar, som bör finnas på alla bra skrotupplag, kan fungera, om du lyckas smyga in under natten och starta upp maskinen. Men det kan vara svårt att starta maskinen, samtidigt som du måste hinna tillbaks till bilen. Om du gömmer dig i bilen, innan krossningen, kan det fungera, om ingen upptäcker dig förrän det är för sent.

Att arrangera så du blir överkörd av en fullastad lastbil är rätt bra. Du bör komma ihåg att människor överlever rätt ofta det verkliga krossandet; de dör när vikten tas bort från dem.

En självmordspakt betyder att du går ihop med en eller flera andra personer med målet att gemensamt ta era liv på en förutbestämd tid och plats. Fenomenet är populärt i Japan och har börjat dyka upp mer och mer i väst. Arrangemang görs oftast via internet, chatrum eller privat kommunikation. Nackdelen med flera personer inblandade är alltid att någon ballar ur och berättar vad som är på väg att hända med uppblåsta och överdrivna känslor som följd, fördelen är att man har stöd och vänskap som hjälper till att uppfylla sin önskan.

En annan för evig överrenskommelse är om två personer är kära i varandra och vill lämna jorden tillsammans i en sk kärlekspakt, något som inträffade när två ungdomar i Borlänge tog sina liv 2005 genom att bli överkörda tillsammans av ett tåg hållandes händer.

Förslag på chatrum där samtal kan föras om dessa frågor är t.ex Lunarstorm för dem yngre och Flashback Chat för dem äldre. Eller ASBS där du kan träffa likasinnande och chatta i lugn och ro eftersom hela sidan är tillägnad ocensuerrad diskussion om självmord och allt omkring.

Man har sett på nyheterna ibland där folk sätter eld på sig själva för att protestera något, och det är precis vad det handlar om här. Ät en massa kroppsbedövande smärtstillande medel och alkohol, ta med en dunk med bensin och bege dig till en utvald plats för din aktion, utanför en TV-station, riksdagen eller allmänt torg.

Blöt ner dig ordentligt och tänd på, du är död inom nästan ögonblickligen plus att du gör en politiskt deklaration över något, kanske Östra Timor, eller Palestina-Israel frågan. Se till att det inte finns några blåögda välgörenhetsfantaster i närheten bara med brandsläckare. Se alltid till att det finns press närvarande, helst på en Söndag, vilket är en slö nyhetsdag. De kommer att älska dig för det.

Om du överlever, kommer du att vara vanställd för resten av ditt liv, eller till nästa självmordsförsök.

Försök att blanda bensinen med ett sprängämne som TNT eller liknande. Det kommer göra att elden brinner mycket fortare, även om sprängämnet är väldigt utblandat.

Det finns många fysiska sätt att sluta ditt liv på. Några stycken inkluderar:

 • Köra in i en cementvägg. Beroende på fordonet och farten, kan det båda lyckas och misslyckas. En motorcykel vid väldigt hög fart är troligen den bästa metoden.

 • Röra det "tredje" spåret i tunnelbanesystemet. Avrättning med elektricitet är oklart och kan resultera i neurologiska problem om det inte slutar lyckligt.

 • Lägga sig på tågräls. Timing är viktigt här. Vilka kroppsdelar ska skäras av? Folk har misslyckats och slutat som handikappade, men inte dött. En tunnel är perfekt, eller just vid en kurva i ödemarken. Beroende på om huvudet separeras från kroppen.

 • Dyka ifrån en hög byggnad. Personer har överlevt fall från väldigt höga höjder, när de stoppats upp av grenar och luftmotstånd. Ju högre upp och ju mer expertlikt hoppet, är faktorer som påverkar här. Att landa huvudet först är också viktigt. Se upp med saker som kan stoppa upp fallet som, barn, vatten, och trän.

Fysiska metoder av eutanasi kan innebära vapenskott, hängning, halshuggning, avrättning med elektricitet, förblödning, chock, eller stick i ryggmärgen. Men några av dess är inte att rekommendera som ensamma metoder. Förblödning, chock, och stick i ryggmärgen kan vara medhjälpare när de används tillsammans med andra metoder.

En del av dessa fysiska metoder av eutanasi kan vara estetiskt upprörande. Medan andra fysiska metoder kan orsaka mindre rädsla och oro och vara snabbare, smärtfriare, humanare och mer praktiskt än andra former av eutanasi när de används ordentligt av utbildad personal med bra utrustning.

Om metoden inte utförs riktigt kan det resultera i skador, medvetslöshet, smärta och obehag. Generellt rekommenderas bara fysiska metoder efter att andra mer acceptabla medel har uteslutits.

Inte den snabbaste metoden, och kräver att du har en privat och ostörd plats att dö på, förutom tålamodet, för det är inte en trevlig död. Du kan heller inte ha några vänner eller anhöriga som kommer och ska försöka rädda dig och få dig inlagd på sjukhus med tvångsmatning som följd, om du ska lyckas.

Om du ändå beslutar att pröva, så var förberedd på att det tar en månad vanligtvis, beroende på den hälsa du startar med, och hur mycket fett som finns tillgängligt på din kropp. Dödligheten är 100 procent, om du lyckas hålla läkare borta, vilket är svårare än man tror. Din kropp kommer börja brytas ner ju längre det går, och bl.a drabbas av uttorkning. Det sägs ska vara lättare efter de första dagarna.

Se upp med släktingar som försöker få dig tvångsmatas om du är medvetslös. Kolla lagarna och vad som gäller rättsligt, i vissa länder måste man ge tillstånd innan man kan tvångsmatas. Ett livstestamente och/eller en advokat kan hjälpa dig med dessa rättsliga frågor.

Det kan underlätta om du använder en medel som undertrycker aptiten. Amfetaminer och en del droger (MDMA eller Ecstacy är en sådan drog). Problemet är att de är illegala.

Att försöka få saker tappade på ditt huvud är väldigt svårt, verkligheten fungerar inte som på film, där det bara är att gå och ställa sig på en byggnadsplats och vänta. Du vill inte heller anordna någon fallvikt som kan komma att skada någon annan, eller så kanske du vill riskera det. Hur som helst, krävs det mycket planering i förväg.

Ett varningens ord: Detta är inte den enklaste eller smärtfriaste metoden. Men kan vara bra att känna till iallafall. Om någon har sett scenen i Monty Pytons Meningen med Livet så vet ni vad jag talar om.

 1. Svält dig själv, men inte till döds. När du klart kan se dina revben efter att du andats ut, och nästan kan sträcka en hand runt ditt lårben, gå vidare till steg 2.

 2. ÄT! ÄT! ÄT! Ät som en gris på den rikaste protein- och vätskefyllda maten du kan hitta. Chocken på ditt system kommer att döda dig. Detta är exakt vad som hände en del av fångarna vid slutet på WW2 när välmenande soldater utfodrade några av koncentrationslägrens fångar.

Nackdelar är att det är en långsam metod. Folk som ingriper kanske tror du är någon slags anorexia nervosa-typ och får dig inlagd på ett sjukhus mot din vilja, där en bortgång är ännu längre bort från ditt personliga mål.

Här presenteras vissa självmordsmetoder som i och för sig fungerar bra på egen hand, men om de kombineras, ger ett bättre slutresultat. Att välja en kombination är ett av de säkraste valen du kan göra för att säkerställa en lyckad död, men de kräver också bra planeringsförmåga och rätt information. Dessa bör ge dig några idéer och kanske inspirera dig att hitta på dina egna.

Att använda ett skjutvapen medan du står i vattnet är en bra metod. Den ökar dina chanser att lyckas. Ett skott mot huvudet är inte alltid effektivt, men om du står i vatten med ingen i närheten, är resultatet nästan 100% säkert.

En beprövad metod är att ta ett lugnande medel i samband med att man skär av syretillförseln till hjärnan. Enda problemet är att slå av överlevnadsinstinkten som gör allt för att göra självmordet så obehagligt som möjligt.

Ett förslag är:

 • Ta 340 mg av valium rektalt för att sakta ner hjärtslaget och slapna av musklerna.
 • Sen njut av ca 1½ liter vodka.
 • Som avslutning, placera gummiband över halsen och en plastpåse över huvudet.
 • Kroppens överlevandsfunktion är nu urkopplad och du är själv nästan medvetslös för att kunna känna något.
 • Din andning avstannar inte, men syret försvinner och medans du är medvetslös, stryps din hjärna från syre och du förklaras hjärndöd.

En annan variant är att stå med en snara runt halsen och istället för att sparka undan stolen du står på, dricker du alkohol tills du kollapsar.

Problemet med sömnpiller/plastpåse/kvävnings-metoden är att den är osäker. Antal piller och styrka är olika för olika personer, och fast man är sömning kan man ändå pumpa upp nog med adrenalin för att få panik och orka riva sönder påsen.

Känslan av att kräkas kan också vara ett problem. Att inte heller orka dricka tillräckligt med alkohol, eller obehag av att ha påsen på huvudet kan alla bidra till att man ändå inte kan falla i sömn. Kombinationen av alkohol och sömnpiller är ett problem för många och kan vara otillräcklig för att upphäva kroppens försvar mot syreförlusten.

De mediciner som bäst fungerar att förtrycka hjärnas respons till CO2 och är minst troliga att framkalla illamående är barbituraterna secobarbital, pentobarbital, phenobarbital, etc.

Mer känd som alkohol + läckande båt i kallt vatten. Hyr en bilig båt, skär några hål, drick alkohol, klä av dig och vänta!

Ska helst utföras avskilt på en lång sidoväg med mycket träd i närheten. Du behöver:

 • 150 meter rep.
 • 1 Bil med bra däck.
 • Låda öl och olika lugnande medel.
 1. Ladda upp med ölen och läkemedlen.
 2. Bind ena änden av repet säkert vid ett stort träd.
 3. Gör en fin hängögla i andra änden av repet.
 4. Sätt dig i bilen, träd repet in i bilen och runt halsen tajt och sätt på säkerhetsbältet. (eftersom det är lag på det!)
 5. Spänn fast dig ordentligt för maximal effekt.
 6. Tips: Om du har en bil med takfönster; använd det!
 7. Starta motorn och säg adjö.
 8. Kör utav bara fan...

Bind pianotråd runt din hals, och hoppa från en hög höjd. Ansatsen kommer att orsaka halshuggning före du träffar marken (men bara om tråden är kortare än hoppet!)

Populärt i filmer, men tveksamt om det skulle fungera. För att vara dödande måste strömmen gå igenom kroppen (hjärtat) i en viss tid och säkringarna måste hålla i en viss tid utan att blåsa ut, vilket de sällan gör. Däremot kan du höja dina chanser om du använder en extra elkälla som t.ex en generator eller gatubelysning.

Här presenteras några myter för att undvika att du får för dig att använda dom för att ta ditt liv, och det slutar med att du ligger hjärndöd på ett sjukhus.

Myten om cyanid i fruktkärnor går att man kan ta sitt liv med krossade kärnor av olika frukter. Att kärnor av äpplen, päron, aprikoser, persiska innehåller ämnen som utan kokning kan frigöras av enzymer till cyanväte-syra och orskaka cyanidförgiftning.

Men sanningen är den att det är nästan omöjligt att avlida från att äta kärnor, eftersom magens starka syror och enzymer oskadliggör de farliga ämnen innan de hinner verka, och allt du åstadkommer är en dålig och smärtsam mage.

En berömd självmordsmyt som varit med länge är den att om man dricker sitt eget urin förvandlas vätskan till slut till ett dödligt gift. Processen som ibland kallas en fattig mans självmord går ut på att urinera i en behållare och när du är färdig så dricker du upp det. När du sedan upprepat detta några gånger så har kroppen rensat bort alla näringsämnen som finns i urinet och som då kommer att verka som ett gift. Man fortsätter att dricka sin egen urin tills man dör.

Metoden är lika effektiv som den låter. Inte alls. Inte bara är den ohygiensk (även om urinet motverkar infektioner) och föga tilltalande, men den är också utav inget värde för den som vill dö med värdighet och lite klass. Du har lika stor chans att dö från att dricka ditt eget urin som att bli hög från torkade och nedmalda bananskal och kaffepulver.

En klar myt, rakt upp och ner att det skulle orsaka en hjärtattack eller liknande. Varken mer eller mindre. Flera personer har provat, men inget har hänt som kan liknas ett självmord. Det kan vara smärtsamt, men inte dödligt.

Myten att luftbubblor kan döda uppstod troligen från att läkare och sjuksköterskor sprutar ut en stråle av vad de ska injicera i patienten före de använder sprutan för att avlägsna smuts och orenheter i tippen.

Om luftbubblor verkligen dödade, skulle varenda användare och missbrukare av opiater som injicerar drogen ha dött vid det här laget, eftersom en person med abstinensbesvär som injicerar heroin troligen har fått med sig luftbubblor hundratals gånger med dosen.

Att använda järn-kosttillskott från hälsokostaffärer eller bara på chans i massiva doser utan att veta om effekterna är otroligt dumt. En regel som gäller alla metoder som är meningen att ta livet av dig är att kunskap bör vara första steget. När det gäller järn är det en dålig metod eftersom att svälja en stor dos av järnpiller leder möjligen till döden genom att de oxiderar magen och äter ett hål i den, något som bör vara otroligt obehagligt och smärtsamt.

Råd: leta vidare.

Myt från bondfilmen Goldfinger att guldfärg kväver porerna i huden, men isåfall skulle man ju inte kunna överleva under vatten med en syrgastub. Däremot kan olika färger vara giftiga i kontakt med huden och orsaka illamående och liknande.

Ännu en slapstickvariant där man tror att pennan ska penetrera hjärnan, men det är inte bara otroligt smärtsamt, men också väldigt dumt.

Mest en gammal myt som lever kvar från skräckfilmer, finns inga vetenskapliga bevis.

Chansen att dö från en överdos av vitaminer är nästantill omöjligt. Vissa vitaminer, (A och D), kan faktiskt få för mycket av och drabbas av förgiftningssymptom. Men aldrig genom vanlig kost, utan oftast sker detta med hjälp av ett alltför frikostigt bruk av vitaminpreparat av dem som sysslar med t.ex bodybuilding som kan leda till farliga vitaminmängder och besvär.

Ska man försöka överdosera på vitaminer, bör man vara lite av en galning eller mentalpatient och kraftigt överstiga rekommenderat dagligt intag (RDI). Men som sagt det finns bättre metoder.


Gram, g, är en enhet för massa.

1 ton (t) = 1 000 000 g
1 kilogram (kg) = 1 000 g
1 hektogram (hg) = 100 g
1 gram (g) = 1 g
1 milligram (mg) = 0.001 g
1 mikrogram (µg) = 0.000 001 g
1 nanogram (ng) = 0.000 000 001 g
1 picogram (pg) = 0.000 000 000 001 g

Liter, l, är en volymenhet för vätskor.

1 liter (L) = 1 L
1 deciliter (dL) = 0.10 L
1 centiliter (cL) = 0.01 L
1 milliliter (mL) = 0.001 L

Föreningsregister över internationella grupper som aktivt arbetar för att legalisera dödshjälp vid livets slutskede.


En lista på rekommendationer för vidare läsning om både metoderna, och ämnet självmord.


 • Attempted Suicide: A Practical Guide to its Nature and Management av Keith Hawton och Jose Catalan.
 • Autodeliverance av Michel L Landa.
 • The Bell Jar av Sylvia Plath.
 • Bitter Fame (biografi om Sylvia Plath) av Anne Stevenson.
 • Caring for the Suicidal av John Eldrid.
 • Clinical Toxicology of Commercial Products (Williams & Wilkins Company).
 • Crisis Intervention in the Community av Richard K McGee.
 • Death of a Man av Lael Wertenberger.
 • Death Wishes? The Understanding & Managment of Deliberate Self Harm av H G Morgan.
 • Defeating Depression: a Guide for Depressed People and Their Familes av C A H Watts.
 • Depression: The Way Out of Your Prison av Dorothy Rowe.
 • Double Exit av Ann Wickett.
 • Encyclopedia of Human Biology.
 • Endangered Hope: Experiences in Psychiatric Aftercare Facilities av David K Reynolds och Norman L Farberow.
 • Essays in Self-Destruction redigerad av Edwin S Shneidman.
 • The Enigma Of Suicide av George Howe Colt.
 • Final Exit: The Practicalities of Self-Deliverance and Assisted Suicide for the Dying av Derek Humphry.
 • The Final Months: a Study of the Lives of 134 Persons who Committed Suicide av Eli Robins.
 • First You Cry av Betty Rollin.
 • A Guide To Self-Deliverance.
 • How To Die With Dignity av George B Mair.
 • Jean's Way av Derek Humphry.
 • Justifiable Euthanasia av Pieter V Admiraal.
 • Last Wish av Betty Rollin.
 • Let Me Die Before I Wake av Derek Humphry.
 • Letters Home (biografi om Sylvia Plath) av Aurelia S Plath.
 • Mishima: A Biography av John Nathan.
 • The Negative Scream: A Story of Young People Who Took an Overdose av Sally O'Brien.
 • The Oxford Book of Death av D J Enright.
 • Poisonous Plants and Fungi: an Illustrated Guide av M R Cooper och A W Johnson.
 • Raven: The Untold Story of the Rev. Jim Jones & his People.
 • The Samaritans: to help those tempted to suicide or despair av Chad Varah.
 • The Savage God: A Study of Suicide av A. Alvarez.
 • Self-Mutilation: Theory, Research, and Treatment av Barent W Walsh och Paul M Rosen.
 • Suicide and Attempted Suicide av Erwin Stengel.
 • Suicide: A Study in Sociology av Emile Durkheim.
 • Suicide: Inside and Out av David K Reynolds och Normal L Farberow.
 • Suicide, Mode d'Emploi av Claude Guillon och Yves Le Bonniec.
 • Suicide: The Gamble with Death av Gene & David Lester.
 • Voluntary Euthanasia: A Comprehensive Bibliography av G. Johnson.
 • Wanting to Die av Anne Sexton.
 • The Woman Said Yes av Jessamyn West.
 • Zorg jij dak ik niet meer wakker word? av Klazien Sybrandy och Rob Bakker.

Min bästa vän har precis hängt sig själv. I förrgår var vi på hennes begravning. Över två hundra människor av de "närmsta" var där. Hon var en otroligt glad och levande människa. Nu finns inget kvar. Hon hade en underbar pojkvän, en underbar syster, och underbara vänner. Men hon hängde sig. Hon blev 19 år gammal. Kan du förstå vad hon lämnar efter sig? "Att vara modig och ta sitt liv" Hur kan det vara modigt att ta sitt liv? Det är fegt. Att bara ge upp. Hur kan du ha en sådan hemsida? jag fattar bara inte. Det är ofattbart. Hur kan du uppmuntra till självmord? Att ta livet av sig? Har du inget vettigare för dig än att förstöra månniskors liv? Och då menar jag inte dem som utför handligen, utan dem som blir kvar. Hon hände sig.. Fattar du ? Förstår du hur det känns att hitta sin bästa vän i hallen, med sina mjukiskläder på sig, hängd? Öppna ögon? Fattar du? Tror du hon gav ett bra intryck för dem som hittade henne i mjukiskläderna? Var det en bra höjd? Var hennes lina ordentligt gjord? Jo, hennes brev till mig var ganska kort, men det var fan inte intressant. Det är äckligt. Jag blir illamående.

Du gör mig illamående. Varför har du en sån sida för? Varför?

Hela du är en stor felaktighet.

=====

Hur kan man vara så jävla störd att man gör en sån här sida????? Kom in på den tack vare att en väldigt nära vän använde sig av den!! Tänker ni inte på alla unga som mår dåligt i tonåren och som inspireras av sådana här hemska idiotiska sidor, ni borde låsas in på heltid Det finns gott om psykologer nu förtiden låt dem sköta sitt jobb så kommer vi att få en mycket bättre lösning Hoppas ni straffas för detta en vacker dag!

=====

"Denna guide är tillägnad Sveriges alla nackdelar, dess försvarare och upprätthållare. Och till alla som haft modet att fly från sitt helvete och ta sina liv "

"MOD"???!!! Det är inte modigt att ta sitt liv, det är fegt och svagt enligt mig. Och visst vill man få beröm när man har gjort något modigt? då kan man TA REDA PÅ VAD SOM ÄR FEL!! Själv mådde jag piss för 2 år sedan och var i en djup depression.. ordet "liv" fanns inte ens för mig! Men jag har kämpat, OCH JAG ÄR STOLT!!! Jag har funnit massa ljus som kan vägleda mig genom livet.. är du inte glad över sådant? Att folk ångrar sig och börjar må bättre..???!!! Eller du kanske går efter "du skulle gjort det för länge sedan, när du väl tänkte".. ?

Ursäkta, men jag fattar fan inte vad du tänkte när du gjorde hemsidan www.sjalvmord.com. Allvarligt talat..??!! Så löjligt så det finns inte.. fattar du inte att när folk ser din hemsida så får dom en "aha"-upplevelse och kanske ser sin chans att göra självmord? Är det vad du vill, att dagens ungdomar ska gå under och informeras hur man kan begå självmord? DET ÄR KORKAT!!!

Tur att jag kan polisens mail, hörru.

=====

Hur kan en männsika lägga ut en hemsida om hur man bäst tar livet av sig? Vad tänker man med då? T.ex. att bli överkörd av ett tåg de va ett smidigt sätt läste jag. Men det står lite längre upp på sidan att man inte får drabba utomstående och oskyldiga personer med mer skuldkänslor än det behövs. Hur tror du att en lokförare som kör på t.ex två ungdomar känner sig efter det. Och en sak till det finns väl fler folk på tåget eller? Lägg ner den här sidan om du är frisk i huvudet annars kan du ju söka psyk eller något.

=====

Jag vill bara skicka in ett tack för att den skrivits. Genom att läsa den har ett flertal jag känner faktiskt låtit bli att begå självmord, dels för att många av metoderna var osäkra och smärtsamma och dels för att det i slutändan skulle påverka deras medmänniskor. Personligen finner jag den väldigt intressant och rekommenderar folk att läsa den eftersom den får många att inse konsekvenserna (vad som sker, hur kroppen kommer bli funnen, etc).

En liten sak man kanske borde lägga till är en tanke jag har som funkat i många lägen både för mig själv och andra. "Om det känns som om allt är förjävligt och självmord är enda utvägen då kan det fanimej bara bli bättre!" :)

=====

Tack för denna underbara sida, jag har ofta tänkt på att ta livet av mig, inte för att mitt liv suger. Det är faktist helt ok. Men en dag så frågade jag mig själv - har jag något skäl att leva?, svaret blev nej. Men har jag något skäl att dö?, nej, inte direkt. Men jag är väldigt nyfiken på vad som kommer efter detta :) Så tack för alla bra råd/tips!

=====

Jag antar att det är du som håller i sajten sjalvmord.com. Jag ville bara göra dig uppmärksam på att du medverkar till att min flickvän kanske kommer att ta sitt liv med en metod som du beskriver på din sida. Jag skulle vara tacksam om du släcker ned denna sida inom 48 timmar.

=====

Du jag misste min bror i själmord, jag o min mamma hitta han efter en vecka o det va ingen vacker syn kan jag säga.
Att folk som tar livet av sej inte skadar andra är rent JÄVLA SKIT SNACK!!!

Sånna jävlar som du tar jag livet av med glädje.
Hur fan kan du skriva en sådanhär sida?
Får jag reda på vart jag kan få tag på dej så e du körd min vän...
Du skall få smaka på allt som står på denna sida , det lovar jag dej.
Du e en levande död.
MVH! DÖDEN!!

=====

Stäng ner denna sida o det e snabbt..
hur fan kan ni uppmuntra folk som mår dåligt att ta sitt liv?
Min bror va dum nog och gjorde det,o det va ingen vacker syn när jag o min mamma hittade han kan jag säga.
Om jag någon gång skulle få reda på vart jag kan hitta er som håller på med denna sida så kan jag låva er att ni skall få smaka på er egen medecin era jävla as.
FY FAN FÖR ER!!!!
det borde vara skott pengar på er.
Ingen copyright. Fri att spridas.

eXTReMe Tracker

10 comments:

Anonymous said...

I have read so many posts regarding the blogger lovers but this post is really a nice piece of writing, keep it up.
My site :: direct download movies

Anonymous said...

A man and a womanhood have been created to sexual love you can portion all your secrets, then you should make a opinion to completely dating tips sites. best free dating sites bump a On-line dating SiteNow-a-days while sham you're mortal elseWhat do I average? The Big Island provides you with a not fifty-fifty receive to call the ill.

On-line Dating Tips is so appealing because by the fourth dimension you converge in the United States, as you can see in the video recording Sequent this clause. So a "Creeping on Cody" so the set doesn't hold to be amatory.

Anonymous said...

It is a Unloose Dating Australia site asks not entirely some you, but around multitude who are of import for you. Old Delhi has the Unloosen dating delhi new of mosques, forts and to find if an military action is 'attractive' or not? Online dating African men will smudge and we sat and chatted for roughly an hour. xpress dating But Anton Ferdinand has started Online Dating ex-Coronation Street scammed by somebody hundreds or thousands of miles out. acquire how to measure On-line dating websites against their paid counterparts, Loves to consider disconfirming.

SimplicityWithout sacrificing protection, Free Dating sites can at the end and there are many Felicitous couples that can testify this instruction. We highly urge On-line dating sites, the top sites that are suitable of sign language up. A Disembarrass Online dating website may be us lively in small-scale communities which are predominately straight person.

Anonymous said...


http://url.lily.la/7h1d Who would At that place are so many people wearing stylish aviator sunglasses on the streets? If you placard close to the fabricate of garish Room decorator sunglasses, it a contrasto, con rinforzi in vernice o a specchio. So a pair of neon sunglasses can be hinges feature a big faceted crystal.

http://ac.financiandoproyectosweb.com/4c wear wayfarer sunglasses is now mastered with gentlewoman Doddering for a one on one wayfarer sunglasses engagement in Capital of Canada this past weekend. Of course of instruction not, when compared to ennead Due west, Kristen Davis, etc. wayfarer sunglasses law sunglasses are made by you may observe some in your local butt store. We went to Ross because in my view law sunglasses are not pure metal or fictile.

Anonymous said...

Awesome article.

my web blog sexy games

Anonymous said...

It's nearly impossible to find experienced people about this subject, however, you seem like you know what you're talking
about! Thanks

Look into my web blog :: ptc Money

Anonymous said...

Υouг article provides confігmed uѕeful to me peгѕonally.

It’s verу useful and you arе clearly very knoωledgeable
in thiѕ field. You get opened up my eye foг you to dіffеrent viеws on this specific
ѕubject matter with іntriguing аnd relіаble writtеn content.


Ηere iѕ mу websіte; buy Cialis

Anonymous said...

I blog often and I truly appreciate your content.
This article has truly peaked my interest. I am going to book
mark your blog and keep checking for new information about once per
week. I subscribed to your Feed too.

Here is my web site; magic johnson

Anonymous said...

Thanks for the good writeup. It in fact was once a amusement account it.
Glance advanced to more added agreeable from you! By the way, how can we communicate?


Here is my web blog ... Electric Juicer

Anonymous said...

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that
automatically tweet my newest twitter updates. I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

Feel free to surf to my blog post - magnetized Flashlights